Caritas
św. Maciej - figura

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2012.

Grupa Caritas liczy 9 członków, którzy  pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzysta 6 rodzin.

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • · Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 932,40 zł
 • · Realizacja bonów na chleb dla 1 rodziny: 1 270,50 zł
 • · 2 spotkania chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego oraz podczas Tygodnia Miłosierdzia: 454,00 zł
 • · Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano po 30 paczek na Wielkanoc i Boże Narodzenie): 859,00 zł
 • · Tygodniowe zimowisko dla 3 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca : 1 500,00 zł
 • · Tygodniowe kolonie letnie dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca: 1 000,00 zł

· Wycieczka dla 28 dzieci na Klimczok i Szyndzielnię w Beskidach (przejazd, śniadanie, słodycze i napoje na drogę, ciepły posiłek na trasie, ognisko z pieczeniem kiełbasek): 1 756,00 zł

 • · Zakup węgla na zimę dla 2 rodzin: 441,00 zł
 • · Dopłata do energii elektrycznej dla 1 rodziny: 806,49 zł
 • · Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 438,00 zł
 • · Zakup podręczników: 618,00 zł
 • · Dofinansowanie Świetlicy „Maciejka": 200,00 zł

RAZEM: 10 275,39  zł

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • · Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 5 573,00 zł
 • · Składki członków wspierających: 2 220,00 zł,
 • · Sprzedaż świątecznych kartek, świec i zniczy: 664,00 zł,
 • · Akcja „Szkoła": 1 426,00 zł
 • · Darowizny ofiarodawców prywatnych: 515,00 zł
 • · Kwoty przekazane przez Parafię: 400,00 zł

RAZEM: 10 798,00 zł BÓG ZAPŁAĆ!

Grupa Caritas w 2012 r. rozdzielała także produkty spożywcze w ramach programu PEAD Banku Żywności, działającego w Unii Europejskiej. Rozdano 1 821 kg produktów (m.in. 552 l mleka, 160 kg makaronu, 120 kg ryżu, 120 kg cukru, 120 kg kaszy, konserwy mięsne, dżemy, przetwory warzywne, olej, płatki kukurydziane, herbatniki itp.). Pomoc dla ubogich rodzin i chorych przekazała cukiernia „Śnieżka" ofiarując świąteczne wypieki oraz Zakłady Mięsne „Madej & Wróbel".

Wyrażamy ogromną wdzięczność Parafianom, którzy wielokrotnie, bezinteresownie poświęcali swój czas i samochody przewożąc dary oraz pomagając w działalności Grupy Caritas.

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną (taką jak trwałe produkty żywnościowe, środki czystości, odzież i obuwie).

Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie najbardziej potrzebujących osób. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2013!

 

W imieniu Grupy Caritas: prezes Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący: ks Rudolf Wilczek