Caritas
św. Maciej - figura

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2013 r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2013.

Grupa Caritas liczy 9 członków, którzy  pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzysta 5 rodzin.

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 1 401,50 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 503,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 40 paczek na Wielkanoc i 43 na Boże Narodzenie): 2 368,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca : 1 050,00 zł
 • Dwutygodniowe kolonie letnie dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca: 1 650,00 zł
 • Dopłata do półkolonii dzieci ze świetlicy środowiskowej: 400,00 zł
 • Spotkanie świąteczno-mikołajkowe dla 30 dzieci ze świetlicy środowiskowej: 219,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 850,00 zł
 • Dopłata do energii elektrycznej dla 1 rodziny: 905,64 zł
 • Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 1 200,00 zł

RAZEM: 10 547,14  zł

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 5 176,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 780,00 zł,
 • Sprzedaż świątecznych kartek, świec i zniczy: 259,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 1 200,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 500,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 918,00 zł

RAZEM: 9 833,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

Grupa Caritas w 2013 r. rozdzielała także produkty spożywcze w ramach programu PEAD Banku Żywności, działającego w Unii Europejskiej. Osobom posiadającym stosowne zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydawano produkty spożywcze (mleko, makaron, ryż, cukier, kasze, dżemy, przetwory warzywne, płatki kukurydziane, herbatniki itp.). Z uwagi na znaczne zmniejszenie się liczby osób uprawnionych do otrzymywania pomocy oraz możliwość otrzymania podobnych produktów również w innych punktach podjęto decyzję o odstąpieniu od udziału w programie.

Pomoc w postaci świątecznych wypieków dla ubogich rodzin i chorych przekazała dwukrotnie cukiernia „Śnieżka".

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną.

Wyrażamy ogromną wdzięczność Parafianom, którzy wielokrotnie, bezinteresownie poświęcali swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie.

Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2014!

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes