Caritas
św. Maciej - figura

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2014 r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2014. Grupa Caritas liczy 10 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 4 rodziny.

 

 

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 1 564,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 622,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 42 paczki na Wielkanoc, 42 na Boże Narodzenie, 1 na Dzień Dziecka): 1 829,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca : 1 422,00 zł
 • Dwutygodniowe kolonie letnie dla 4 dzieci w ośrodku „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy: 1 783,00 zł
 • Dopłata do półkolonii dzieci ze świetlicy środowiskowej: 400,00 zł
 • Spotkanie świąteczno-mikołajkowe dla 30 dzieci ze świetlicy środowiskowej: 528,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 700,00 zł
 • Dopłata do energii elektrycznej dla 2 rodzin: 1 299,00 zł
 • Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 1 200,00 zł
 • Realizacja recept dla 1 osoby: 278,00 zł,
 • Zakup ziemniaków na zimę dla 4 rodzin: 135,00 zł.

RAZEM: 11 760,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 5 952,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 920,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 390,00 zł,
 • Sprzedaż zniczy: 80,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 553,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 1 236,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 1100,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 400,00 zł

RAZEM: 11 631,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność Parafianom, którzy wielokrotnie, bezinteresownie poświęcali swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2015!

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes