Caritas
św. Maciej - figura

Caritas

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2014 r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2014. Grupa Caritas liczy 10 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 4 rodziny.

 

 

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 1 564,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 622,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 42 paczki na Wielkanoc, 42 na Boże Narodzenie, 1 na Dzień Dziecka): 1 829,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca : 1 422,00 zł
 • Dwutygodniowe kolonie letnie dla 4 dzieci w ośrodku „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy: 1 783,00 zł
 • Dopłata do półkolonii dzieci ze świetlicy środowiskowej: 400,00 zł
 • Spotkanie świąteczno-mikołajkowe dla 30 dzieci ze świetlicy środowiskowej: 528,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 700,00 zł
 • Dopłata do energii elektrycznej dla 2 rodzin: 1 299,00 zł
 • Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 1 200,00 zł
 • Realizacja recept dla 1 osoby: 278,00 zł,
 • Zakup ziemniaków na zimę dla 4 rodzin: 135,00 zł.

RAZEM: 11 760,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 5 952,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 920,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 390,00 zł,
 • Sprzedaż zniczy: 80,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 553,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 1 236,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 1100,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 400,00 zł

RAZEM: 11 631,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność Parafianom, którzy wielokrotnie, bezinteresownie poświęcali swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2015!

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2013 r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2013.

Grupa Caritas liczy 9 członków, którzy  pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzysta 5 rodzin.

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 1 401,50 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 503,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 40 paczek na Wielkanoc i 43 na Boże Narodzenie): 2 368,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca : 1 050,00 zł
 • Dwutygodniowe kolonie letnie dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca: 1 650,00 zł
 • Dopłata do półkolonii dzieci ze świetlicy środowiskowej: 400,00 zł
 • Spotkanie świąteczno-mikołajkowe dla 30 dzieci ze świetlicy środowiskowej: 219,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 850,00 zł
 • Dopłata do energii elektrycznej dla 1 rodziny: 905,64 zł
 • Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 1 200,00 zł

RAZEM: 10 547,14  zł

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 5 176,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 780,00 zł,
 • Sprzedaż świątecznych kartek, świec i zniczy: 259,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 1 200,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 500,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 918,00 zł

RAZEM: 9 833,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

Grupa Caritas w 2013 r. rozdzielała także produkty spożywcze w ramach programu PEAD Banku Żywności, działającego w Unii Europejskiej. Osobom posiadającym stosowne zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydawano produkty spożywcze (mleko, makaron, ryż, cukier, kasze, dżemy, przetwory warzywne, płatki kukurydziane, herbatniki itp.). Z uwagi na znaczne zmniejszenie się liczby osób uprawnionych do otrzymywania pomocy oraz możliwość otrzymania podobnych produktów również w innych punktach podjęto decyzję o odstąpieniu od udziału w programie.

Pomoc w postaci świątecznych wypieków dla ubogich rodzin i chorych przekazała dwukrotnie cukiernia „Śnieżka".

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną.

Wyrażamy ogromną wdzięczność Parafianom, którzy wielokrotnie, bezinteresownie poświęcali swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie.

Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2014!

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2012.

Grupa Caritas liczy 9 członków, którzy  pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzysta 6 rodzin.

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • · Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 932,40 zł
 • · Realizacja bonów na chleb dla 1 rodziny: 1 270,50 zł
 • · 2 spotkania chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego oraz podczas Tygodnia Miłosierdzia: 454,00 zł
 • · Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano po 30 paczek na Wielkanoc i Boże Narodzenie): 859,00 zł
 • · Tygodniowe zimowisko dla 3 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca : 1 500,00 zł
 • · Tygodniowe kolonie letnie dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca: 1 000,00 zł

· Wycieczka dla 28 dzieci na Klimczok i Szyndzielnię w Beskidach (przejazd, śniadanie, słodycze i napoje na drogę, ciepły posiłek na trasie, ognisko z pieczeniem kiełbasek): 1 756,00 zł

 • · Zakup węgla na zimę dla 2 rodzin: 441,00 zł
 • · Dopłata do energii elektrycznej dla 1 rodziny: 806,49 zł
 • · Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 438,00 zł
 • · Zakup podręczników: 618,00 zł
 • · Dofinansowanie Świetlicy „Maciejka": 200,00 zł

RAZEM: 10 275,39  zł

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • · Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 5 573,00 zł
 • · Składki członków wspierających: 2 220,00 zł,
 • · Sprzedaż świątecznych kartek, świec i zniczy: 664,00 zł,
 • · Akcja „Szkoła": 1 426,00 zł
 • · Darowizny ofiarodawców prywatnych: 515,00 zł
 • · Kwoty przekazane przez Parafię: 400,00 zł

RAZEM: 10 798,00 zł BÓG ZAPŁAĆ!

Grupa Caritas w 2012 r. rozdzielała także produkty spożywcze w ramach programu PEAD Banku Żywności, działającego w Unii Europejskiej. Rozdano 1 821 kg produktów (m.in. 552 l mleka, 160 kg makaronu, 120 kg ryżu, 120 kg cukru, 120 kg kaszy, konserwy mięsne, dżemy, przetwory warzywne, olej, płatki kukurydziane, herbatniki itp.). Pomoc dla ubogich rodzin i chorych przekazała cukiernia „Śnieżka" ofiarując świąteczne wypieki oraz Zakłady Mięsne „Madej & Wróbel".

Wyrażamy ogromną wdzięczność Parafianom, którzy wielokrotnie, bezinteresownie poświęcali swój czas i samochody przewożąc dary oraz pomagając w działalności Grupy Caritas.

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną (taką jak trwałe produkty żywnościowe, środki czystości, odzież i obuwie).

Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie najbardziej potrzebujących osób. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2013!

 

W imieniu Grupy Caritas: prezes Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący: ks Rudolf Wilczek