Ewangelia
św. Maciej - figura

 

ew79

XI Niedziela Zwykła

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię...

 

Mk 4, 26 – 34

 

Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

 

Rozważanie

 

Jak maleńkie ziarno pada w ziemię, by wyrosnąć na wielkie drzewo, w którego gałęziach gnieżdżą się ptaki, tak ziarnem Boga jest człowiek, którego wiara wzrasta ku niebu. Słońcem, które pozwala mu dojrzewać jest Chrystus. Najważniejsze, że się sieje. Najważniejsze, że miłość i sprawiedliwość rzuca się w ziemię jak ziarno. Więcej nie musimy robić. Żniwa przychodzą wtedy jakby same z siebie – o czym zapewnia Bóg. Dlatego jeszcze dziś warto wykorzystać czas na dzieło miłości – w imię Boga. A wkrótce nastaną żniwa. Miłość wrzucona w ziemię kiełkuje, rośnie, przynosi plon, a my nie wiemy nawet jak się to dzieje.

 

Na chrzcie świętym w naszym sercu pojawiło się ziarenko wiary, które pielęgnowali nasi bliscy: rodzice, chrzestni, dziadkowie, katecheci, księża. Ziarno wzrastało, choć my może nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Bóg ma plan związany z każdym z nas – my nie mamy Mu w tym przeszkadzać. Wystarczy mieć otwarte serce, słuchać Bożych przykazań, a ziarenko z początku małe i niepozorne stanie się w końcu wielkim drzewem. Trudno nam dorosłym w to uwierzyć, ale Bogu zależy na nas, mimo upływu lat. Wzrastajmy więc każdego dnia z Bożą pomocą…