Ewangelia
św. Maciej - figura

 

ew27

Uroczystość Trójcy Świętej

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał...”

 

J 3, 16-18

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

 

Rozważanie:

 

Uroczystość dzisiejsza pokazuje nam doskonałą wspólnotę – Przenajświętszą Trójcę – Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy stanowią Jedno. Łączy ich najdoskonalsza Miłość. Ku takiej doskonałej miłości powinniśmy dążyć w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach. Tylko doskonała jedność łącząca nas z bliźnimi i z Bogiem pozwala odnaleźć się w trudnościach dnia codziennego.
Na początku 1400 roku pewien prawosławny mnich – Andriej Rublow – namalował ikonę przedstawiająca Trójcę Świętą. Przedstawia nam ona niezmiernie głęboką prawdę o Bogu Trójjedynym. Ukazuje Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego w pozycji siedzącej. Wszyscy siedzą przy stole, który ma cztery boki. Trzy są zajęte, a czwarty jest wolny! Każdy z nas jest zaproszony w to miejsce, by usiąść tam z Bogiem. Jesteśmy zaproszeni do udziału w kręgu miłości. Jesteśmy zaproszeniu do udziału w życiu Trójcy Świętej.