Ewangelia
św. Maciej - figura

 

ew63

I Niedziela Wielkiego Postu

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

Mk 1, 12-15

 

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

 

Rozważanie

 

Święty Marek o kuszeniu Jezusa na pustyni mówi niewiele. Nie precyzuje treści kuszenia. W rzeczywistości Chrystus przez całe swoje życie poddawany był kuszeniu. Podczas swojej misji musiał stawiać czoła tym, którzy chcieli Go „sprowadzić” z wybranej drogi: drogi służby, słabości, zapomnienia, porażki i cierpienia. W pobliżu Jezusa zawsze znajdował się ktoś, kto sugerował Mu inną drogę, kto podszeptywał Mu, że powinien zachowywać się jak pan, a nie jak sługa, kto podsuwał Mu myśl, by był Mesjaszem „w inny sposób”, kto chciał, by był Bogiem, który przystosowuje się do ludzkich pragnień. Chrystus nie uległ namowom; Boską mocą odrzucał podszepty szatana. I ostrzegał, że „czas się już wypełnił, bliskie jest królestwo Boże” dlatego trzeba się nawrócić. Nawrócić naprawdę. Teraz i już. Nie jutro, nie za tydzień, nie później. Teraz! Zły duch cieszy się z twojego: „nie dzisiaj”, „mam jeszcze czas”. Nie masz! I pamiętaj, że sam nie dasz rady, bo nie masz siły pokonać szatana swoją mocą. Musisz to uczynić Jego mocą! Poproś Go, by pomógł ci się uwolnić od wszystkiego, co ciągnie cię w dół, co zalega w twoim sercu, może od wielu lat. Nie zwlekaj… Zrzuć z siebie ten ciężar…