Ewangelia
św. Maciej - figura

 

ew95a

XXIX Niedziela Zwykła
18 Dzień Papieski

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

 

Mk 10, 17-27

 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może być zbawiony?” Jezus popatrzył na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

 

 

Rozważanie

 

Proś o mądrość i oddaj wszystko co masz! Mądrość chroni i konserwuje to, co mamy najcenniejszego. Masz chronić to, co w tobie najcenniejsze i nie możesz pozwolić, by ktokolwiek to zniszczył. Jeśli jesteś żoną, mężem – chroń swoją rodzinę, dzieci, miłość; jesteś dzieckiem – chroń swoją niewinność; jesteśmy ludźmi – chrońmy swoją wiarę, godność, człowieczeństwo. Ileż robimy, by chronić rezerwaty przyrody, a co robimy, by chronić siebie – rezerwat Boga? Jeśli nauczysz się wszystko Bogu oddawać, to przekonasz się, że prawdziwe życie toczy się w twoim wnętrzu i z niego może wyjść światło, które zacznie oświecać innych. Czasem będziesz się bał tego światła, bo oprócz tego, że wskaże ci drogę, pokaże także brud, który jest w tobie. Usuń go, nie przyzwyczajaj się że jest…