Wydarzenia
św. Maciej - figura

W obecnych dniach przeżywamy w naszym dekanacie i naszej parafii wizytację kanoniczną, która zakończy się w najbliższy piątek, 2 marca, Mszą św. sprawowaną o godzinie 16.00 pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Iwaneckiego, który udzieli młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.

 

Istotą bierzmowania jest przekazanie Ducha Świętego (Jego siedmiu darów), umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem i włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego. W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie odgrywa rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości) powtórzenia chrztu. Innymi nazwami sakramentu bierzmowania są: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, sakrament umocnienia w wierze czy dopełnienia. Udzielanie sakramentu jest w Kościele katolickim zarezerwowane dla biskupów. Nadzwyczajnym szafarzem bierzmowania może być każdy kapłan upoważniony do tego przez biskupa. W razie niebezpieczeństwa śmierci, sakramentu tego może udzielić każdy proboszcz lub każdy ksiądz. Ważną osobą przy bierzmowaniu jest świadek (może być nim także rodzic). Kładzie on prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego i staje się świadkiem umocnienia wiary bierzmowanego.

 

Przyjąłeś już sakrament bierzmowania? Czujesz siłę swej wiary? Bronisz jej?

 

Módlmy się w ich intencji, by sakrament ten umacniał ich wiarę, dodawał siły do dawania jej świadectwa w dzisiejszym świecie. Módlmy się za ich rodziny i bliskich, by byli dla nich wzorem i przykładem silnej wiary.

 

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00