Wydarzenia
św. Maciej - figura

 

PIERWSZY NARODOWY DZIEŃ CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

IX Tydzien mPismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to: medytacja i modlitwa w ścisłym sensie tego słowa znaczeniu. Właśnie modlitwa, inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce – św. Jan Paweł II

W niedzielę, 30 kwietnia rozpoczął się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W tym roku po raz pierwszy Niedziela Biblijna została połączona z Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego, który przebiegał pod hasłem “Weź i czytaj”.

Podobnie jak w latach ubiegłych wydarzenie ma na celu pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu Pisma Świętego. Będzie to również czas głębszego zjednoczenia z Chrystusem, poznania Jego słowa, spotkania się z Nim osobiście.

Módlmy się, podkreślał św. Jan Paweł II – aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże stała się Matką Zbawiciela. Uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako źródła prawdy objawionej. Ono ułatwi nam wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się na tajemnicę Chrystusa. Słowo Boże niech kształtuje nasze życie i postępowanie, abyśmy jak Apostołowie stawali się głosicielami i świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi.

 

Organizatorzy tym razem zachęcają do podjęcia szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem z “Listu św. Pawła do Galatów”.

Propozycje do osobistej lektury na Tydzień Biblijny:

 

Ga 1,1-5

Psalm 40

Ga 1,6-7

Psalm 106

Ga 1,7-9

Psalm 1

Ga 1,10-14

Psalm 5

Ga 1,15-18

Psalm 2

Ga 1,19-24

Psalm 3

Ga 2, 1-5

Psalm 4

Ga 2, 6-10

Psalm 13

Ga 2,11-14

Psalm 15

Ga 2,15-17

Psalm 16

Ga 2,18-21

Psalm 33

Ga 3,1-5

Psalm 31

Ga 3,6-9

Psalm 100

Ga 3,10-14

Psalm 22

Ga 3,15-18

Psalm 106

Ga 3,19-22

Psalm 25

Ga 3,23-26

Psalm 119

Ga 3,27-29

Psalm 27

 Ga 4,1-5

Psalm 37

Ga 4,6-7

Psalm 42-43

Ga 4,8-11

Psalm 49

Ga 4,12-16

Psalm 57

Ga 4,17-20

Psalm 63

Ga 4,21-26

Psalm 68

Ga 4,27-31

Psalm 65

Ga 5,1-2

Psalm 118

Ga 5,3-6

Psalm 72

Ga 5,7-9

Psalm 73

Ga 5,10-13

Psalm 81

Ga 5,14-15

Psalm 91

Ga 5,16-18

Psalm 90

 Ga 5,19-22

Psalm 103

Ga 5,23-26

Psalm 94

Ga 6,1

Psalm 92

Ga 6,2

Psalm 101

 Ga 6,3-5

Psalm 112

Ga 6,6-8

Psalm 141

Ga 6,9-10

Psalm 128

Ga 6,11-12

Psalm 124

Ga 6,13-15

Psalm 139

 Ga 6,16

Psalm 115

Ga 6,17

Psalm 22

Ga 6,18

Psalm 146

Ga 5,1-2

Psalm 118

 

 

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00