Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

 

Czcigodny Księże Proboszczu!

 

Ukochani Bracia i Siostry!

 

Z woli Boga, który bogaty jest w Miłosierdzie, już w przyszłą niedzielę rozpoczniemy w Waszej parafialnej wspólnie czas Misji świętych. Przeżycia ostatniego czasu, zwłaszcza te związane z szerzącą się pandemią uświadomiły nam jak kruche jest życie człowieka, tak bardzo podobne do trawy która rankiem wydaje się być zielona i kwitnąca, a wieczorem więdnie i usycha. Ta prawda uświadamia nam, iż to co w człowieku ziemskie i cielesne jest z zasady słabe, nietrwałe i podlegające zniszczeniu. Jest jeszcze jednak druga prawda wlewająca w nasze serca nadzieję, to prawda o Chrystusie, który umarł i Zmartwychwstał, a my złączeni z Nim przez dar wiary i chrztu świętego nosimy w sobie zalążek życia wiecznego i nieśmiertelności.

 

Bracia i Siostry

 

Misje święte, które rozpoczniemy już w nadchodzącą niedzielę, to czas szczególnego działania Ducha Świętego, to spotkanie z żywym Chrystusem, to doświadczenie Jego ogromnej Miłości. Tak! On chce być dla ciebie i Twoich bliskich Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieło Misji Świętych nie dokonuje się tylko poprzez wysłuchanie misyjnych nauk ale przede wszystkim dokonuje się w otwartym i pełnym ufności sercu człowieczym, które Pan pragnie napełnić sobą i rozpalić ogniem swojej Miłości. Dlatego zwracam się do Was wszystkich z ogromną prośbą, abyście zechcieli otworzyć przed Panem Wasze serca i złożyli jako pierwszy dar swój czas. Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński napisał kiedyś: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, ja mówię inaczej, że czas to miłość, bo pieniądz jest znikomy, a miłość trwa". Ofiarujcie Jezusowi czas Waszych pustych naczyń, a On napełni je swoją łaską i miłością. Przez drogę Misji świętych poprowadzi nas Apostołka Bożego Miłosierdzia św. Siostra Faustyna, której przybycia w darze świętych Relikwii wszyscy oczekujecie. Ona zaś poprowadzi was do Jezusa Miłosiernego, któremu pragniecie oddać swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Drugim darem misyjnym o który Was gorąco proszę niech będzie ufna, żarliwa i wytrwała modlitwa w intencji Was samych, ale przede wszystkim w intencji tych, których serce przestało już bić dla Boga. Począwszy od dzisiejszej niedzieli po każdej Mszy Świętej wespół z Waszym duszpasterzem odmawiać będziecie modlitwę misyjną, zaś o godzinie 21.00 każdego dnia na dźwięk dzwonów zgromadzicie się w Waszych rodzinach na modlitwie Apelu Jasnogórskiego połączonym z jedną tajemnicą różańca świętego. Niech Wasze domy i mieszkania napełnią się wonią modlitwy i światłem Pana, który ma moc przemienić życie nasze oraz życie naszych braci i sióstr. Już dziś w rodzinnych wspólnotach przygotujcie miejsce modlitwy, szczególny namiot spotkania z Panem. Bardzo ważnym miejscem każdej rodziny jest stół przy którym dzielicie się nie tylko chlebem, ale i miłością. Niech na czas misji stanie się on szczególnym Ołtarzem Waszego Domowego Kościoła. Połóżcie na nim krzyż, księgę Pisma Świętego, która jest Tabernakulum Bożego Słowa, misyjną świecę oraz poświęconą wodę. Niech ten szczególny domowy Ołtarz stanie się w tych dniach miejscem Waszego spotkania z Bogiem, z Jezusem, który przychodzi jak niegdyś do Zacheusza po to by zbawienie stało się udziałem Waszego domu.

Wiem, z całą pewnością, że żyją wśród Was i tacy którzy uważają, że Bóg nie jest im już do niczego potrzebny. Może to ktoś z Waszych bliskich, z rodziny, może sąsiad, a może znajomy. Wielu z nich to ludzie zagubieni, doświadczeni przez życie, poranieni, a może chorzy i samotni. Proszę was nie zostawiajcie ich samych sobie, błagajcie Ducha Świętego by wlał w ich serca pragnienie Boga i rozpalił tą miłością, która potrafi obudzić nawet najbardziej twarde ludzkie serce. Przede wszystkim jednak módlmy się o misyjne łaski dla nas samych i naszych rodzin, módlmy się za żyjących w stanie grzechu, za tych którym zagraża utrata Zbawienia. W ich intencji ofiarujmy swoje krzyże i cierpienia.

Do wszystkich zatem bez wyjątku kierują serdeczne zaproszenie, już dziś przytulam Was do pełnego Miłosiernej Miłości Serca Jezusa. Niech On Was strzeże, broni i prowadzi, aż do spełnienia Waszego życia, kiedy zobaczycie Go sami twarzą w twarz, takim jakim On naprawdę Jest.

 

Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Ks. Janusz Iwańczuk

W niedzielę 16 maja podczas sumy odpustowej celebrowanej o godzinie 11.00 Ksiądz Biskup Andrzej Czaja - Ordynariusz Diecezji Opolskiej dokonał konsekracji naszego nowego ołtarza.

Uroczystość transmitowana była za pośrednictwem internetu.

 

Relacja w "Gościu Niedzielnym"

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknego i doniosłego przeżycia naszej uroczystości odpustowej i wielkiego wydarzenia, jakim była konsekracja naszego ołtarza. Oprawa tego wydarzenia była bardzo podniosła i bogata, co pozwoliło naprawdę głęboko przeżyć tak ważne wydarzenie – prawdopodobnie jedyny raz w życiu! Bardzo dziękuję całej służbie liturgicznej: księdzu biskupowi Andrzejowi, kapłanom celebrującym Mszę świętą, diakonowi, klerykom, szafarzom, lektorom, ministrantom, dzieciom Maryi, organiście, psałterzystce, orkiestrze, wszystkim, którzy pełnili funkcje przy ozdabianiu ołtarza obrusami, kwiatami, świecami. Dziękuję Pani za ofiarowanie nowych obrusów na konsekrowany ołtarz. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć osobisty udział w tak podniosłym wydarzeniu.

konsekracja 

dpDzisiejszy świat bardzo potrzebuje świętych kapłanów i osób konsekrowanych - prawdziwych "dobrych pasterzy"! Ta potrzeba towarzyszy ludziom od zawsze, ale dzisiaj jest szczególnie silna. Tak wiele pokus czyha na nas, tak często wartości duchowe są wyśmiewane i niemodne. Potrzebujemy prawdziwych przewodników, wskazujących nam jak żyć, jak opierać się trendom "nowoczesności bez Boga", w czym i gdzie szukać oparcia. Pokusy atakują również owych przewodników duchowych. Dlatego tak bardzo potrzeba naszej modlitwy, by Bóg powołał do duchowej posługi nowych świętych kapłanów i osoby konsekrowane, a tych, którzy już pracują w "winnicy Pańskiej" uchronił od pokus i zachował w świętości.

Tak łatwo przychodzi nam nieraz krytykować osoby duchowne, a zapominamy, że oni przecież wychodzą z naszych rodzin. Młodzi mężczyźni czy kobiety decydujące się na poświęcenie życia Bogu jeszcze tak niedawno byli uczniami średniej szkoły, żyli  we własnych rodzinach, spędzali czas wśród swoich przyjaciół. Wszystko, czym nauczyli się wtedy żyć przeniosą do swojej posługi Bogu. Pamiętajmy o tym wychowując dzieci, budując w ich sercach właściwą hierarchię wartości. Wszak tacy będą przyszli kapłani jakie są nasze rodziny...

Szczególnie w tym tygodniu otaczajmy modlitwą młodych, którzy chcą pójść za głosem Boga oraz tych, którzy już kroczą tą drogą, by zawsze byli czyści i święci, i aby nigdy sobą nie przesłaniali Boga, lecz prowadzali do Niego.

 

 

Modlitwa świętego Jana Pawła II o dobre i święte powołania

 

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli “tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00