Grupy parafialne
św. Maciej - figura
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zaspokajania potrzeb duchowych i materialnych człowieka. Działalność ta wypływa z ewangelicznego przykazania miłości. Członkowie Caritas chcą szerzyć oraz praktycznie realizować naukę Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.Jednocześnie miłość tak pojęta powinna stawiać wspieranemu pewne wymagania zmierzające do jego własnego zatroszczenia się o byt codzienny. Caritas

 


Grupa „Caritas” działa przy naszej parafii od roku 2004 i ma pod swoją opieką 33 osoby w tym 3 rodziny wielodzietne, bezrobotnych i matki samotnie wychowujące dzieci. Dyżury pełnimy w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Podczas dyżurów członkowie „Caritas” rozdają produkty żywnościowe, środki czystości oraz żywność z banku żywności PEAD.

 

Środki finansowe pozyskujemy z miesięcznych zbiórek prze kościołem oraz od członków wspierających„Caritas” (10 osób), ze sprzedaży świec i zniczy, finansowo wspiera nas też ks. Proboszcz.

 

Dwie rodziny mają przez cały rok opłacany chleb. Finansujemy także opłaty za prąd, zakup węgla i ziemniaków na zimę. Dzieci wysyłamy na zimowiska oraz kolonie, a młodzież na obozy. Opłacamy pobyt dla dzieci z porażeniem mózgowym w Rusinowicach.

W ośrodku diecezji Katowickiej opłacamy tygodniowy pobyt matek z dziećmi. Od połowy sierpnia organizujemy tzw. „Akcja Szkoła”. Parafianie przynoszą zeszyty, tornistry, plecaki, przybory do pisania oraz składają ofiary pieniężne. Z tych pieniędzy opłacamy zakup podręczników dla najuboższych dzieci.

Opieką otaczamy osoby chore i starsze. Na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia roznosimy paczki świąteczne (25), a w tygodniu miłosierdzia w październiku i w dniu chorych w lutym organizujemy poczęstunek dla około 50 osób.

 

Parafia nasza jest mała, lecz ma parafian o wielkim sercu. Nigdy nie odmawiają pomocy, o którą prosimy. Przewóz dzieci na kolonie, zimowiska czy obozy; przywożenie żywności z magazyny w Zabrzu Biskupicach – to pomoc nieoceniona. Współpracujemy ze Świetlicą Środowiskową przy Szkole Podstawowej nr 23 i w miarę naszych możliwości wspieramy darami rzeczowymi środkami finansowymi.

Zarząd:

  • przewodniczący ks. Rudolf Wilczek, proboszcz
  • prezes Zdzisława Jodłowska
  • zastępca prezesa Irena Spyt
  • skarbnik Aniela Kopiec
  • sekretarz Anna Juzwa

członkowie: około 15 osób.

Stałe dyżury pełnią Gerda Kitel i Regina Kochańska.

Z radością powitamy każde serce otwarte na ludzką biedę i każdą parę rąk chętnych do pomocy. 

 


Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2011 r.


Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2011.

Grupa Caritas liczy 10 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzysta 7 rodzin.

Rozliczenie udzielonej pomocy:
• Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 770,00 zł
• Realizacja bonów na chleb dla jednej rodziny: 1256,00 zł
• 2 spotkania chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego oraz podczas Tygodnia Miłosierdzia: 503,00 zł
• Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano po 25 paczek na Wielkanoc i Boże Narodzenie): 941,00 zł
• Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca: 1370,00 zł
• Tygodniowe kolonie letnie dla 7 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca: 3500,00 zł
• Tygodniowe rekolekcje dla 3 ministrantów w Zakopanem: 900,00 zł
• Dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego i „zielonej szkoły" dla 2 dzieci; 300,00 zł
• Zakup węgla na zimę dla 1 rodziny: 320,00 zł
• Zakup ziemniaków dla 7 rodzin: 150,00 zł
• Zakup podręczników: 382,00 zł
• Dofinansowanie Świetlicy „Maciejka": 200,00 zł
• Dopłata do energii elektrycznej dla 2 rodzin: 983,00 zł
• Zapomoga pieniężna dla 1 rodziny: 200,00 zł
RAZEM: 11775,00 zł

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:
• Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 5792,00 zł
• Składki członków wspierających: 2 120,00 zł,
• Sprzedaż świątecznych kartek, świec i zniczy: 422,50 zł, „Akcja „Szkoła": 785,00 zł
• Darowizny ofiarodawców prywatnych: 2050,00 zł
• Kwoty przekazane przez Parafię: 460,00 zł
RAZEM: 11629,50 zł BÓG ZAPŁAĆ!

Grupa Caritas w 2011 r. rozdzielała także produkty spożywcze w ramach programu PEAD Banku Żywności, działającego w Unii Europejskiej. Dużą pomocą dla ubogich rodzin były wędliny ofiarowane przed Świętami przez Zakłady Mięsne „Madej & Wróbel" oraz wypieki otrzymane od cukierni „Śnieżka".

Wyrażamy ogromną wdzięczność Parafianom, którzy wielokrotnie, bezinteresownie poświęcali swój czas i samochody przewożąc dary oraz pomagając w działalności Grupy Caritas.
Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną (taką jak trwałe produkty żywnościowe, środki czystości, odzież i obuwie).
Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie najbardziej potrzebujących osób. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2012!

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek (Przewodniczący)
Zdzisława Jodłowska (Prezes)

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00