Ogłoszenia duszpasterskie
św. Maciej - figura

Ogłoszenia duszpasterskie

29 marca - 05 kwietnia 2020 r.

1. Od dzisiejszej V Niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej

2. Ze względu na stan epidemii w Polsce, w oparciu o dekret biskupa gliwickiego planowe Msze święte będą sprawowane bez udziału wiernych. W naszym kościele Msze święte sprawowane są przez księdza proboszcza zgodnie z planem według zamówionych intencji na dany dzień, ale bez udziału wiernych. Dobrowolne ofiary za sprawowane Msze w zamówionych intencjach można wpłacać na konto bankowe. Wpłatę należy oznaczyć tytułem, w którym podaje się dzień i godzinę, w którym Msza św. była sprawowana (ewentualnie za kogo była sprawowana). Ofiary na nasze parafialne inwestycje lub jakiekolwiek wsparcie również można wpłacać na konto z informacją na co przeznaczamy ofiarę. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy już taką ofiarę złożyli. Dziękuję za wszelkie wpłaty na nasze konto i ofiary przekazane w jakikolwiek sposób.

3. Wiernych zachęca się do udziału we Mszy św. za pośrednictwem radia i telewizji. Istnieje możliwość internetowego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. sprawowanej o godz. 10.30 w naszym kościele. Odnośnik do transmisji znajduje się na naszej stronie internetowej w wydarzeniach. Zachęca się do przyjmowania duchowej Komunii Świętej modląc się słowami: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski – niech wybłaga Dobrego Boga o zatrzymanie epidemii i zachowanie w zdrowiu. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą tak trudną w obecnych czasach codzienność.

5. Każdego dnia w naszym kościele jest czas na adorację Najświętszego Sakramentu (od 15.00 do 18.00, a w niedziele od 12.00 do 18.00) i na osobistą modlitwę szczególnie w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. Przychodząc do kościoła dbajmy jednak o bezpieczeństwo nas wszystkich. Przestrzegajmy bezwzględnie zasad higieny, nie zbliżajmy się jeden do drugiego, nie gromadźmy się w większej grupie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przychodzą adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i polecać Mu wszystkich dotkniętych skutkami epidemii, wszystkich zalęknionych, zagubionych.

6. W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna, wyrazem duszpasterskiej troski niech będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to poproszą, z uwzględnieniem ogłoszonych obowiązujących norm bezpieczeństwa. Miejscem takiej spowiedzi może być zakrystia, kaplica, salka parafialna bądź inne pomieszczenie (nie konfesjonał). Przy spowiedzi należy zachować większą odległość pomiędzy penitentem a spowiednikiem.

7. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Cała liturgia Triduum Paschalnego sprawowana będzie bez udziału wiernych!

8. Kancelaria parafialna czynna wyłącznie telefonicznie: w poniedziałki i środy od godz. 7.45 do 8.45, we wtorki i czwartki od 18.45 do 19.30.

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00