Ogłoszenia duszpasterskie
św. Maciej - figura

Ogłoszenia duszpasterskie

27 listopada do 04 grudnia 2022

1. Dzisiejszą I niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół… Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na nasze parafialne inwestycje. Bóg zapłać za wszelkie złożone dziś ofiary.

2. Dzisiaj podczas nieszporów – poświęcenie wieńców adwentowych.

3. Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty, sprawowana będzie od wtorku do piątku o godz. 17.00 – we wtorki, środy i czwartki – roraty z kazaniem dla dzieci, a w piątki roraty dla dorosłych. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom. W poniedziałki rorat nie będzie – poniedziałkowe Msze św. adwentowe sprawowane będą rano o 8.00.

4. W środę, 30 listopada, przypada święto świętego Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, rodzonym bratem świętego Piotra. Tradycja głosi, że po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże świętego Andrzeja w kształcie litery „X”. W środę o 16.15 – spowiedź dla dzieci.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek o 16.30 nabożeństwo o powołania kapłańskie i zakonne. W piątek o 8.00 – Msza św. zbiorowa do NSPJ, a o 17.00 – Msza pierwszopiątkowa i roraty dla dorosłych. W sobotę od 9.30 – odwiedziny chorych, których proszę zgłosić do czwartku włącznie.

6. Przyszła niedziela, 4 grudnia, „przykrywa” liturgiczne wspomnienie św. Barbary, ale pamiętajmy w modlitwie o górnikach i ich rodzinach. Jest to także dzień modlitw w int. bezrobotnych. Z racji I niedzieli miesiąca o godz. 15.00 sprawowane będzie nabożeństwo Godziny Miłosierdzia z możliwością skierowania do Miłosiernego Jezusa własnych próśb za pośrednictwem św. Siostry Faustyny. Zachęcam do składania intencji do skrzynki przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

7. Bóg zapłać parafianom za wczorajszą pomoc w sprzątaniu kościoła. W przyszłą sobotę na godz. 9.00 do pomocy zapraszam mieszkańców ul. Zaolziańskiej 21. Bóg zapłać Radzie Dzielnicy za zorganizowanie spotkania tematycznego dla parafian, a Panu prof. Strajkowi dziękuję za poprowadzenie tego spotkania.

8. 8. Przypominam, że trwają zapisy chętnych na przyjęcie odwiedzin kolędowych 2022/23. Zaproszenia można składać do wtorku 13 grudnia włącznie. Można to uczynić w formie papierowego zaproszenia jak również przez internet. Na podstawie otrzymanych zaproszeń na IV Niedzielę Adwentu zostanie sporządzony plan kolędy.

9. Intencja Apostolstwa Modlitwy na grudzień: Za organizacje wolontariatuMódlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00