Grupy parafialne
św. Maciej - figura

Grupy parafialne

Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej ma swój rodowód w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Do VIII wieku Komunia Święta była roznoszona przez wiernych świeckich do domów, do chorych oraz do więźniów. Praktykowano zwyczaj częstego spożywania Komunii Świętej. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Ministranci to grupa znajdująca się najbliżej serca każdej Parafii – ołtarza, na którym sprawowana jest Najświętsza Eucharystia. Ich zadaniem jest pomoc przy służbie Bożej. Pomagają księdzu w celebracji. Ale poprzez właściwą postawę pomagają też ludziom w lepszym uczestnictwie w liturgii. Sługa Boży Jan Paweł II w swoim przemówieniu do Służby Liturgicznej Ołtarza w 2001 r. powiedział:

Drodzy Ministranci i Lektorzy podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi "pomocnikami proboszcza". Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie.
Ministranci

Dzieci Maryi to dziewczęta, które poprzez poznawanie TAJEMNICY MARYI pragną jeszcze mocniej przybliżyć się do Boga, zwane też popularnie Mariankami. Naśladowanie Maryi pomaga im budować świat Boży.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (święto dziewcząt, a zwłaszcza Marianek), niektóre dziewczynki wstępują do Grona Dzieci Maryi. Odtąd jako Marianki pragną naśladować Matkę Jezusa, przedstawiać Jej swoje prośby i problemy, radości i smutki. W tym dniu składają także przyrzeczenie starsze Marianki i wtedy otrzymują medalik ze wstążką w odpowiednim do wieku kolorze. Marianki uczestniczą w nabożeństwach ku czci Najświętszej Maryi Panny. Szczególnym i zarazem jednym z najpiękniejszych miesięcy w kalendarzu Dziecka Maryi jest maj. W tym miesiącu każda Marianka przychodzi codziennie do kościoła i uczestniczy w nabożeństwie majowym.
Marianki

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha Soboru Watykańskiego II. Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za najmniejszą i podstawową komórkę organizacji Kościoła, którą jest parafia.

Rada Duszpasterska służy pomocą księdzu proboszczowi w organizowaniu życia religijnego parafii.
 

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zaspokajania potrzeb duchowych i materialnych człowieka. Działalność ta wypływa z ewangelicznego przykazania miłości. Członkowie Caritas chcą szerzyć oraz praktycznie realizować naukę Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.Jednocześnie miłość tak pojęta powinna stawiać wspieranemu pewne wymagania zmierzające do jego własnego zatroszczenia się o byt codzienny. Caritas

 Podczas ubiegłorocznego Tygodnia Miłosierdzia, parafianie uczestniczący w spotkaniu zorganizowanym przez grupę Caritas wyszli z inicjatywą cyklicznych comiesięcznych spotkań dla osób, które dysponują wolnym czasem przed południem i chętnie raz w miesiącu spotkaliby się z innymi, którym być może czasem doskwiera nuda, samotność czy zbyt dużo wolnego czasu i chcieliby spędzić go z innymi. Termin pierwszego spotkania wyznaczono na 3 listopada. Grupa przyjęła jako swoją patronkę świętą Ritę.
rita

Współcześnie Rita z Cascii należy do grona popularnych i często przyzywanych w modlitwach świętych. Zanim została oficjalnie ogłoszona świętą - Rita żyła w świecie jako córka, żona, matka, wdowa i augustiańska siostra zakonna doświadczona stygmatem korony cierniowej. Z tego powodu część biografów uznaje ją za mistyczkę pasyjną. Pierwszy życiorys Rity powstał już w roku jej śmierci, został napisany przez adwokata z Cascii. Według autora Rita była osobą "pełną światła, uświęconą, wielce szlachetną kobietą".

Święta Rita urodziła się w wiosce Rocca Porena grodu Cascia ( Włochy) w roku 1380, a zmarła 22 maja 1457 r. Zaraz po śmierci stał się cud -  jej rana na czole zasklepiła się, a ciało wydzielało wspaniałą woń i nie podległo rozkładowi – aż do czasów obecnych. Papież Urban VIII ogłosił ją błogosławioną w 1627 roku. Wtedy Rita otworzyła oczy, które miała dotąd zamknięte i takie już pozostały. Kanonizował ją Papież Leon XIII 24 maja 1900 roku. Jej święto obchodzi się 22 maja. Ciało świętej Rity współcześnie spoczywa we wspaniałym relikwiarzu Bazyliki w Cascia wystawione na widok publiczny.

Święta Rita jest patronką w trudnych okolicznościach, bo przychodzi z pomocą w rzeczach, które sądząc po ludzku są niemożliwe.

W naszej Parafii istnieje 6 Róż Różańcowych. Każda Róża ma swojego przełożonego lub przełożoną Zelatora. Może warto, a nawet i potrzeba uświadomić sobie możliwość trwania na tej modlitwie - we wspólnocie. Odmawiając jedną tajemnicę różańcowej modlitwy codziennie uczestniczymy w owocach duchowych całego różańca. Poszczególne Róże są wspólnotami osób, które starają się pamiętać o sobie i przychodzić sobie z pomocą za życia a nawet i po śmierci...

Zachęcamy do zainteresowania się możliwością dołączenia się do danej Wspólnoty Osób lub utworzenia nowej.
Wspólnota Żywego Różańca

Apostolstwo Dobrej Śmierci, to wspólnota modlitewna, która przypomina nam o konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Historia Stowarzyszenia jest ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej.

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez modlitwę i ofiarę, pragną wyjednać dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i grzeszników łaskę nawrócenia, zaś dla wszystkich dobrą i świętą śmierć.
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Swoje comiesięczne spotkania organizuje w pierwszy piątek miesiąca. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej jest organizacją społeczną, działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Skupia ono osoby uznające naukę Kościoła Katolickiego, a w szczególności o małżeństwie o rodzinie za swoją. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Od stycznia 2005 r. jest organizacją pożytku publicznego. Zobacz więcej > Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Zadaniem tego zespołu śpiewaków jest należyte wykonywanie przeznaczonych dla niego części, zależnie od rodzaju śpiewu, oraz troska o to, aby wierni brali czynny udział w śpiewie. Chór parafialny uświetnia ważniejsze uroczystości roku kościelnego. Wykonuje muzykę wielogłosową, w tym polifoniczną dawnych mistrzów, którą kościół zawsze uważał za nieoceniony skarbiec i dobra kultury. Śpiew chóru w liturgii ma zapewnić obecność artystycznego piękna zrodzonego z natchnienia wiary. Chórzyści poprzez swój śpiew starają się oddziaływać na wiernych tak, aby mogli oni lepiej przeżywać święte tajemnice.

Próby chóru odbywają się we wtorki o godzinie 18:30. Opiekunem chóru parafialnego jest pani mgr sztuki Alina Czekała.
Chór parafialny

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00