Działalność Caritasu
św. Maciej - figura

Caritas

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2023r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku . Grupa Caritas liczy 6 członków, którzy pełnią dyżury, przygotowują paczki dla osób potrzebujących, zwłaszcza chorych i samotnych Parafian w podeszłym wieku. Wolontariusze wspierają również działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie produktów żywnościowych i środków czystości. Z pomocy korzysta około 48 osób starszych i chorych. Wsparliśmy również cotygodniowymi paczkami około 20 osób dzięki programowi CIBUS. Program ten prowadzony jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej.

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 776,00 zł
 • Odwiedziny chorych i seniorów w domu : 592,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 38 paczki na Wielkanoc i 42 paczki na Boże Narodzenie): 3 511,00 zł
 • Dofinansowanie chorego (dopłata do łóżka): 50,00 zł
 • Wykupienie lekarstw (realizacja recept) dla 1 osoby: 500,00 zł

RAZEM: 5 429,00   zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Zbiórki przed kościołem (cztery razy): 2 171,00 zł zł
 • Składki członków wspierających: 864,00 zł
 • Sprzedaż zniczy: 30,00 zł
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 236,00 zł
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 240,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 1584,00 zł
 • Kwoty przekazane przez parafię: 356,00 zł
 • Pozostało z roku 2022: 2 296,00

RAZEM: 7 777,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o wsparcie modlitewne oraz dalszą pomoc finansową i materialną. Zachęcamy do dzielenia się swoim czasem oraz prosimy o wsparcie i pomoc dla starszych, czy też samotnych Parafian.
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działalność charytatywną w ramach parafialnego Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy wspierają osoby starsze, chore i samotne oraz rodziny wielodzietne. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary oraz modlitwy, które przyczyniają się do pomnożenia dobra, a także ulżenia w cierpieniu i ubóstwie.
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie obdarzy Państwa swymi łaskami i błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2024!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2022r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku . Grupa Caritas liczy 7 członków, którzy pełnią dyżury, przygotowują paczki dla osób potrzebujących, zwłaszcza chorych i samotnych Parafian w podeszłym wieku. Wolontariusze wspierają również działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie produktów żywnościowych i środków czystości. Z pomocy korzysta około 40 osób starszych i chorych. Wsparliśmy również cotygodniowymi paczkami około 20 osób dzięki programowi CIBUS . Program ten prowadzony jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej.

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 800,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Odpustu: 536,00 zł
 • Odwiedziny chorych i seniorów w domu : 903,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 23 paczki na Wielkanoc i 38 paczki na Boże Narodzenie): 2 690,00 zł
 • Dofinansowanie 1 dziecka niepełnosprawnego (zakup ortezy ): 600,00 zł
 • Wykupienie lekarstw (realizacja recept) dla 1 osoby: 44,00 zł

RAZEM: 5 573,00   zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Zbiórki przed kościołem (cztery razy): 2 048,00 zł zł
 • Składki członków wspierających: 710,00 zł
 • Sprzedaż zniczy: 35,00 zł
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 210,00 zł
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 348,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 1303,00 zł
 • Kwoty przekazane przez parafię: 540,00 zł
 • Pozostało z roku 2021: 2 675,00

RAZEM: 7 869,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o wsparcie modlitewne oraz dalszą pomoc finansową i materialną. Zachęcamy do dzielenia się swoim czasem oraz prosimy o wsparcie i pomoc dla starszych, czy też samotnych Parafian. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działalność charytatywną w ramach parafialnego Caritas.
Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy wspierają osoby starsze, chore i samotne oraz rodziny wielodzietne. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary oraz modlitwy, które przyczyniają się do pomnożenia dobra, a także ulżenia w cierpieniu i ubóstwie.
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie obdarzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2023!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2020r.

Grupa Caritas przy parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2020. Grupa Caritas liczy 5 członków, którzy służą wsparciem dla osób potrzebujących, zwłaszcza chorych i samotnych Parafian w podeszłym wieku. Wolontariusze wspierają również działalność charytatywną finansowo. W zeszłym roku pomocą objęto 10 osób schorowanych i samotnych przekazując im karty przedpłacone na kwotę 150 zł/miesiąc ważne przez 10 miesięcy (razem 1 500 zł na osobę). Karty przygotowała i sfinansowała Caritas diecezjalna na zakupy produktów spożywczych i przemysłowych w popularnym dyskoncie.
Ponadto z pomocy korzystają 2 rodziny oraz dziecko z domu dziecka – dawniej mieszkające w naszej parafii. Z uwagi na stan pandemii w mijającym roku nie były przygotowywane i rozprowadzane paczki świąteczne.

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 840,00 zł
 • Sfinansowanie udziału w zimowisku dla jednego dziecka: 1 000,00 zł
 • Dofinansowanie kolonii letnich dla jednego dziecka: 500,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu respiratora dla szpitala (zbiórka zorganizowana przez Diecezję Gliwicką): 500,00 zł
 • Zakup węgla dla osoby samotnej: 360,00 zł
 • Odwiedziny osoby chorej w domu: 30,00 zł

RAZEM: 3 230,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Zbiórki przed kościołem (cztery razy): 2 608,00 zł
 • Składki członków wspierających: 650,00 zł
 • Sprzedaż zniczy: 32,00 zł
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 412,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 870,00 zł
 • Kwoty przekazane przez parafię: 230,00 zł

RAZEM: 4 802,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną oraz o modlitewne wsparcie. Z uwagi na trudny czas pandemii prosimy o wspieranie i pomoc dla starszych i samotnych Parafian. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych do posługi charytatywnej w ramach Caritas.
Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy wspierają osoby starsze, chore i samotne oraz rodziny wielodzietne. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwy, które przyczyniają się do pomnożenia dobra oraz ulżenia w cierpieniu i biedzie.
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem oraz obdarza dobrym zdrowiem w całym Nowym Roku 2021!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2019r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2019. Grupa Caritas liczy 5 członków, którzy pełnią dyżury, przygotowują paczki dla osób potrzebujących, zwłaszcza chorych i samotnych Parafian w podeszłym wieku. Wolontariusze wspierają również działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie produktów żywnościowych oraz ubrań z magazynu odzieży przyniesionej przez Parafian. Z pomocy korzystają 2 rodziny oraz około 40 osób starszych i chorych. Wspieramy również 2 dzieci niepełnosprawnych oraz dziecko z domu dziecka - dawniej mieszkające na terenie naszej parafii.

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 575,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Odpustu: 270,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Tygodnia Miłosierdzia (dofinansowane przez Parafię): 125,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 42 paczki na Wielkanoc i 42 paczki na Boże Narodzenie): 3 379,00 zł
 • Dofinansowanie udziału w wycieczce szkolnej dla 1 dziecka: 350,00 zł
 • Dofinansowanie kolonii letnich dla 1 dziecka: 200,00 zł
 • Dofinansowanie rehabilitacji 2 dzieci niepełnosprawnych (zakup ortezy oraz dofinansowanie zabiegów): 1 125,00 zł.
 • Dopłata do rachunku za energię elektryczną dla jednej rodziny: 179,00 zł
 • Wykupienie lekarstw (realizacja recept) dla dwóch osób: 200,00 zł

RAZEM: 6 278,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Zbiórki przed kościołem (pięć): 3 013,00 zł
 • Składki członków wspierających: 660,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 363,00 zł,
 • Sprzedaż zniczy: 30,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 430,00 zł,
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 530,00 zł
 • Kwoty przekazane przez parafię: 250,00 zł

RAZEM: 5 276,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zachęcamy do dzielenia się swoim czasem odwiedzając starszych i samotnych Parafian. Zapraszamy wszystkich pragnących włączyć się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy wspierają osoby starsze, chore i samotne oraz rodziny wielodzietnej. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwy, które przyczyniają się do pomnożenia dobra oraz ulżenia w cierpieniu i biedzie. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2020!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes