Caritas
św. Maciej - figura

Caritas

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2017r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2017.Grupa Caritas liczy 6 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie produktów żywnościowych. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 3 rodziny oraz osoby starsze i samotne.

 

 

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Koszty dostaw przez Caritas diecezjalną produktów żywnościowych (warzywa, owoce, nabiał o krótkim terminie przydatności): 588,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 468,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Tygodnia Miłosierdzia: 473,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 44 paczki na Wielkanoc i 38 na Boże Narodzenie): 1 993,00 zł
 • Spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci z ubogich rodzin (20 paczek): 300,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy: 1 750,00 zł
 • Kolonie (10 dni) dla 3 dzieci w stadninie koni w Biskupicach k. Częstochowy: 363,00 zł
 • Dopłata do kolonii letnich dla 2 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 1 200,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 500,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla dziecka niepełnosprawnego: 700,00 zł.

RAZEM: 7 867,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 3 305,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 460,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 250,00 zł,
 • Sprzedaż gromnic i zniczy: 95,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 627,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 864,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 530,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 450,00 zł

RAZEM: 7 581,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy wspierają osoby starsze, chore i samotne oraz rodziny wielodzietnej. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwy, które przyczyniają się do pomnożenia dobra oraz ulżenia w cierpieniu i biedzie.
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2018!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2017r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2016.Grupa Caritas liczy 6 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie produktów żywnościowych. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 3 rodziny oraz osoby starsze i samotne.

 

 

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Koszty dostaw przez Caritas diecezjalną produktów żywnościowych (warzywa, owoce, nabiał o krótkim terminie przydatności): 588,00 zł
 • Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 850,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 415,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Tygodnia Miłosierdzia: 64,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 33 paczki na Wielkanoc i 36 na Boże Narodzenie): 1 336,97 zł
 • Spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci z ubogich rodzin (28 paczek): 576,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy: 400,00 zł
 • Wycieczka dla 37 dzieci na Błatnią w Beskidach (przejazd, śniadanie, słodycze i napoje na drogę, ciepły posiłek na trasie, ognisko z pieczeniem kiełbasek): 1 929,00 zł
 • Dopłata do kolonii letnich dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej: 600,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 541,00 zł
 • Dopłata do energii elektrycznej dla 4 rodzin: 739,00 zł
 • Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 1 200,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu strojów do I Komunii Świętej dla 2 rodzin: 300,00 zł
 • Zakup ziemniaków na zimę dla 4 rodzin: 84,00 zł

RAZEM: 10 234,97  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 4 489,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 780,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 317,00 zł,
 • Sprzedaż zniczy: 300,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 465,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 1264,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 260,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 550,00 zł

RAZEM: 9 425,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy wspierają osoby starsze, chore i samotne oraz rodziny wielodzietnej. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwy, które przyczyniają się do pomnożenia dobra oraz ulżenia w cierpieniu i biedzie.
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2017!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2015 r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2015.Grupa Caritas liczy 10 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 3 rodziny.

 

 

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 1 974,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 468,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Tygodnia Miłosierdzia: 368,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 38 paczek na Wielkanoc, 42 na Boże Narodzenie, 1 na Dzień Dziecka): 1 899,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 3 dzieci w ośrodku „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy: 1 367,00 zł
 • Wycieczka dla 28 dzieci na Stożek w Beskidach (przejazd, śniadanie, słodycze i napoje na drogę, ciepły posiłek na trasie, ognisko z pieczeniem kiełbasek: 1 625,00 zł
 • Dopłata do półkolonii dzieci z dawnej świetlicy środowiskowej: 800,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 500,00 zł
 • Dopłata do energii elektrycznej dla 1 rodziny: 300,00 zł
 • Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 1 200,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu mebli i komputera dla 1 rodziny: 895,00 zł
 • Zakup ziemniaków na zimę dla 3 rodzin: 180,00 zł.

RAZEM: 11 576,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 6 025,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 910,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 288,00 zł,
 • Sprzedaż zniczy: 62,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 534,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 1 162,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 1950,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 800,00 zł

RAZEM: 12 731,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy zakupili i przygotowali zestaw komputerowy oraz przekazali środki finansowe dla rodziny wielodzietnej. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2016!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2014 r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2014. Grupa Caritas liczy 10 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 4 rodziny.

 

 

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 1 564,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 622,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 42 paczki na Wielkanoc, 42 na Boże Narodzenie, 1 na Dzień Dziecka): 1 829,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku Caritas w Turzy k. Lublińca : 1 422,00 zł
 • Dwutygodniowe kolonie letnie dla 4 dzieci w ośrodku „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy: 1 783,00 zł
 • Dopłata do półkolonii dzieci ze świetlicy środowiskowej: 400,00 zł
 • Spotkanie świąteczno-mikołajkowe dla 30 dzieci ze świetlicy środowiskowej: 528,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 700,00 zł
 • Dopłata do energii elektrycznej dla 2 rodzin: 1 299,00 zł
 • Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 1 200,00 zł
 • Realizacja recept dla 1 osoby: 278,00 zł,
 • Zakup ziemniaków na zimę dla 4 rodzin: 135,00 zł.

RAZEM: 11 760,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 5 952,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 920,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 390,00 zł,
 • Sprzedaż zniczy: 80,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 553,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 1 236,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 1100,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 400,00 zł

RAZEM: 11 631,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność Parafianom, którzy wielokrotnie, bezinteresownie poświęcali swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2015!

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes