Grupy parafialne
św. Maciej - figura
Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha Soboru Watykańskiego II. Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za najmniejszą i podstawową komórkę organizacji Kościoła, którą jest parafia.

Rada Duszpasterska służy pomocą księdzu proboszczowi w organizowaniu życia religijnego parafii.
 


Wyciąg ze Statutów Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Gliwickiej

 1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.

 2. Kadencja PRD trwa 5 lat.

 3. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.

 4. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.

 5. Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków nowej PRD.

 6. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii: maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.

 7. W skład PRD wchodzą członkowie:

  1. z urzędu:

   • kapłani pracujący w parafii

  2. z nominacji:

   • przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, SRK itp.

   • inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe

  3. z wyboru parafian.Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 1. Czekała Alina
 2. Jodłowska Zdzisława
 3. Juzwa Anna
 4. Kokoszka Arnold
 5. Kopiec Herbert
 6. Korgel Henryk
 7. Pajunk Henryk
 8. Petela Zbigniew
 9. Postulka Kazimierz
 10. Samuel Alicja
 11. Stempski Paweł
 12. Stępniak Grażyna
 13. ks. Wilczek Rudolf

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00