Wydarzenia
św. Maciej - figura

rozaniecMłody człowiek w dzisiejszych czasach bywa bardzo zagubiony. Do tego zagubienia przyczynia się często nieodpowiednie towarzystwo, ślepe podążanie za modą, zdobycie akceptacji wśród innych nawet za cenę utraty własnych wartości, a także zdobycze "nowoczesności" pozbawiające autorytetów i umiejętności odróżniania dobra od zła. Dlatego potrzebna jest modlitwa w intencji młodych. Wśród Parafian zrodziła się inicjatywa codziennej modlitwy za dzieci – nawet te dorosłe. Chodzi inicjatywę powstania Róży Różańcowej – praktykującej codzienną modlitwę różańcową w intencji dzieci (a także wnuków). Warto podjąć tę inicjatywę, warto zaufać Bogu, kiedy często inne sposoby zawodzą. Każdy, który chciałby podjąć się codziennej modlitwy za dzieci może się zgłosić u księdza Proboszcza. Jeśli chętnych osób będzie więcej niż 20, to tym lepiej - może powstać kilka Róż Różańcowych modlących się w tej intencji. Podjęcie się takiego zobowiązania nie jest trudne i nie wymaga jakiegoś ogromnego wysiłku - po prostu codzienna modlitwa dzisiątką Różańca Świętego.

 

Poniżej przybliżamy ideę modlitwy Róż Różańcowych (źródło: "Niedziela"):

 

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten spósób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji.
– Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw – mówił św. Jan Paweł II.

Członkowie róż starają się żyć według Ewangelii, która jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej proszą o umocnienie wiary, nadziei i miłości, gdyż będąc w apostolstwie różańcowym ciągle uczą się wierzyć w Boga i Bogu, ufać w Jego dzieło zbawienia, a przede wszystkim Go kochać. Żywy Różaniec, jak sama nazwa podaje, składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Niektórzy ludzie obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem organizacji albo zapomnieniem przez co – jak im się wydaje – mogą zgrzeszyć. Tymczasem zaniedbanie modlitwy różańcowej nie pociąga za sobą zaciągnięcia grzechu. Po prostu z powodu nieodmówienia dziesiątek przez któregoś z członków róży cała grupa wyprosi mniej łask.
„Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest Różaniec Święty, starajmy się choć jedną cząstkę codziennie odmówić. Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to” (bł. Ignacy Kłopotowski).

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00