Wydarzenia
św. Maciej - figura

Każdego dnia w naszym kościele od godz. 15.00 do 17.30 jest czas na adorację Najświętszego Sakramentu i na osobistą modlitwę szczególnie w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. W kościele może zgromadzić się maksymalnie 60 osób w wyznaczonych miejscach. Przychodząc do kościoła dbajmy jednak o bezpieczeństwo nas wszystkich. Przestrzegajmy bezwzględnie zasad higieny, nie zbliżajmy się jeden do drugiego, nie gromadźmy się w większej grupie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przychodzą adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i polecać Mu wszystkich dotkniętych skutkami epidemii, wszystkich zalęknionych, zagubionych.

Po adoracji - o 17.30 zapraszam na nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00