Wydarzenia
św. Maciej - figura

W czwartek 14.06.2012 o godz. 9.00 w nieustannie padającym deszczu, wyruszyła grupa 20 osobowa z Klubu św. Rity wraz z Ks.Proboszczem na pielgrzymkę do Sanktuarium MB Fatimskiej w Turzy Śląskiej i do Bazyliki Mniejszej oraz do Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach Raciborskich. Dojeżdżając do Turzy Śląskiej deszcz przestawał padać, niebo się rozpogodziło i można było przejść do Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej, aby się jej pokłonić i przedstawić swoje prośby. Kościół był budowany w latach 1947-1948 przez ówczesnego proboszcza Ewalda, którego grób znajduje się po prawej stronie kościoła w kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej. Z ołtarza głównego Matka Boska Fatimska patrzy na nas z dużego pięknego Obrazu,a wokół na ścianach pomalowane są sceny z objawień. Na wprost bocznego wejścia znajduje się figura Jezusa na Krzyżu, wykonanego w drewnie poniżej ze scenami z jego życia, a obok ambona z wyrzeźbionymi głowami czterech Ewangelistów. Po odmówionym wspólnie różańcu i wysłuchaniu historii kościoła wyjechaliśmy do Rud Raciborskich. W Rudach Raciborskiej ponownie w silnie padającym deszczu przeszliśmy do Bazyliki Mniejszej do Obrazu Matki Boskiej Pokornej koronowanej koronami poświęconymi przez Jana Pawła II w 1999r. podczas pielgrzymki w Gliwicach. W kościele wysłuchaliśmy historii kościoła opowiedzianej przez Ks.Dyrektora opiekującego się z ramienia Diecezji Gliwickiej Zespołem Klasztorno-Pałacowym w Rudach. Następnie przeszliśmy do odbudowanego pocysterskiego klasztoru, który założyli Cystersi w 1258 r. z fundacji Księcia Opolskiego Władysława III i trwali tam do 1810 r., kiedy to zakon został rozwiązany przez króla pruskiego, a klasztor oddany w ręce magnackiego rodu Hohenlohe. W odbudowanym klasztorze zwiedzaliśmy cysterski kapitularz wokół wirydarza i skarbiec. Następnie przeszliśmy do autobusu i szczęśliwie wróciliśmy do Zabrza.

Jadwiga Skupnik

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00