Wydarzenia
św. Maciej - figura

wydarzenia002W piątek, 10 grudnia miało miejsce w naszej parafii szczególne wydarzenia. Już po raz dziesiąty działające przy naszej parafii Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, przy aprobacie oraz czynnej pomocy Księdza Proboszcza, zorganizowało spotkanie ludzi dobrej woli i otwartego serca na potrzeby rodzin, a zwłaszcza dzieci. Pierwsze spotkania odbywały się w szkole, jako siedzibie osiedlowej świetlicy „Maciejka” prowadzonej przeze Stowarzyszenie. Od kilku lat spotkania zaczynają się Mszą Świętą w kościele, celebrowaną pod przewodnictwem, ks. Biskupa, a w drugiej części zaproszeni goście spotykają się na plebanii.

W ciągu minionych 10 lat poszerzał się krąg osób zapraszanych. Oprócz osób działających w naszej świetlicy „Maciejka”, zapraszani są wspierający świetlice działające w innych zabrzańskich parafiach. Na spotkania zapraszani są gospodarze miasta, z Panią Prezydent, przedstawiciele Rady Osiedlowej i darczyńcy świetlic. W tym roku Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Gerard Kusz, Zarząd Miasta reprezentował wiceprezydent, pan Krzysztof Lewandowski, a Radę Dzielnicy jej przewodnicząca pani Krystyna Postrzednik. Po Mszy świętej, jeszcze w kościele, dzieci z naszej szkoły podstawowej przedstawiły przygotowane przez panie wychowawczynie jasełka wzbudzając ogólny podziw obecnych parafian i gości.

 

Podczas spotkania osoby wyróżniające się w działalności na rzecz dzieci i świetlic zostały nagrodzone okolicznościowymi dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Zarząd Miasta.

Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń z codziennej działalności, ale także okazją do zauważenia jak wiele dobrego dzieje się za pośrednictwem ludzi zaangażowanych w bezinteresowną pomoc innym. Stanowią również zachętę dla innych, do włączenia się do łańcucha ludzi dobrej woli i otwartego serca, dzięki którym dzieci mogą doświadczeń czegoś, co bez tych ludzi byłoby dla nich niedostępne.

 

Spotkanie to odbyło się już po raz dziesiąty, co staje się niemal tradycją, która wyróżnia w Zabrzu naszą dzielnicę i parafię, św. Macieja.

Na spotkaniu obecni byli prawie wszystkie organizacje pozarządowe jak: Caritas, KIK, Zespoły Charytatywne.

 W dziecku oddają hołd Bogu
Gość Niedzielny 19 grudnia 2010 nr 50/969

W Zabrzu 10. grudnia w parafii św. Macieja zebrali się wolontariusze i ci, którzy w mieście wspierają działania na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie. Adwentowe spotkanie po raz dziesiąty zorganizowało tutejsze koło nr 4 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jak mówi jego przewodniczący Paweł Stempski, chce w ten sposób docenić i uhonorować tych, którzy przez cały rok pracują w zabrzańskich świetlicach i innych placówkach oraz angażują się w różne formy pomocy. Tego dnia za swoją pracę otrzymali wyróżnienia. Bp Gerard Kusz, który przewodniczył Mszy, a potem spotkał się z gośćmi, mówił o istocie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. – Trzeba, tak jak pasterze, iść do Dzieciątka. Oni poszli i uwierzyli.

Zobaczyli dziecko, a oddali hołd Bogu. Wy w swojej pracy czynicie to samo. Widzicie dzieci, ale oddajecie hołd Bogu. Dobrze rozumiecie, że rodzina potrzebuje dziś wsparcia nie tylko materialnego, ale też duchowego i psychicznego. Każde zło bierze początek z dysfunkcji rodziny, która nie spełnia i nie jest w stanie spełniać swojej roli – zauważył bp Kusz, podkreślając, że jest wśród tych, którzy mają świadomość tego, że trzeba dziś ratować rodzinę.


Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00