Z życia dzielnicy
św. Maciej - figura

Rada Dzielnicy Maciejów informuje mieszkańców o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania dzielnicy Maciejów, uwzględniającego uwagi mieszkańców złożone podczas poprzedniej prezentacji tego planu. Prezentacja poprawionego planu oraz dyskusja publiczna nad planem odbędzie się dn. 14 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Sali Spotkań w budynku katechetycznym przy ul. Kondratowicza 15A.
Rada Dzielnicy informuje, że wszystkie awarie oświetlenia publicznego na terenie miasta należy zgłaszać pod numerami telefonów zamieszczonymi w gablotce Rady Dzielnicy znajdującej się na parkingu przy kościele.