Z życia dzielnicy
św. Maciej - figura

Wszystko zależy od nas mieszkańców.

Możemy pozyskać dodatkowe środki finansowe na inwestycje w naszej dzielnicy w ramach budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy Maciejowa złożyli 3 wnioski:

  1. Orlik w Maciejowie - budowa drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów
  2. Park Rodzinny - budowa parkingu na wjeździe do Parku Rodzinnego i obiektu Orlik 2012 przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów (parking służyć będzie również osobom odwiedzającym pobliski cmentarz)
  3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Maszyńskiego w Zabrzu

 

Zrealizowane zostaną wnioski, które uzyskają największą liczbę głosów. Realizacja tych wniosków zależy od liczby uzyskanych głosów poparcia od mieszkańców.
Głosowanie odbędzie się w dniach od 1 do 10 maja 2015 roku:

osobiście:

  • w dniu 3 maja w sali budynku katechetycznego przy ul. Kondratowicza 15 a po każdej Mszy świętej.
  • w dniach 4-8 maja w filii Biblioteki Miejskiej w Maciejowie w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Pestalozziego 16 (filia biblioteki czynna jest w poniedziałek i środę w godz. 10.00 – 18.00, w piątek w godz. 8.00 – 16.00)

poprzez Internet: na stronie Urzędu Miasta: www.um.zabrze.pl/mieszkancy zakładka budżet partycypacyjny

 

Aby głosować trzeba podać imię, nazwisko i PESEL
Po podaniu danych osobowych wyświetla się lista projektów wg dzielnic. Należy szukać dzielnicy Maciejów i zaznaczyć jeden, dwa lub trzy projekty stawiając przy wybranych projektach znak X.
W głosowaniu mogą brać udział osobyod 16 roku życia zameldowane na stałe lub czasowo w Zabrzu.

Prosimy o liczny udział w głosowaniu !!!
Rada Dzielnicy Maciejów