Nabożeństwa i intencje
św. Maciej - figura

Nabożeństwa i intencje

09 - 16 maja 2021

 

Niedziela
09.05.2021
VI Niedziela Wielkanocna
  8.00

1. Za + Marię Krawczyk.
2. Za ++ Zofię i Józefa Toczyńskich.

10.30

Za + Grzegorza Bajurę jego rodziców Janinę i Mieczysława Bajura, ++ z rodziny Sobiechów.

17.30

Nabożeństwo majowe

18.00

1. Za + Eugeniusza Święsa w 6 r. śmierci.
2. Za ++ rodziców Leona w 10 r. śm., Bożenę Patyńską w 13 r. śmierci.

Poniedziałek
10.05.2021
Dzień powszedni
8.00

Za ++ rodziców Władysławę i Adama Romańczak.

17.30

Nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje

18.00

Za ++ Teresę i Zdzisława Woźniak.

Wtorek
11.05.2021
Dzień powszedni
  8.00

Za + Helenę Wilkin (od rodziny Mendryckich).

17.30

Nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje

18.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla dzieci i ich rodzin.

Środa
12.05.2021
Dzień powszedni
  8.00

Za + Adama Kołodziejczyka (od koleżanek i kolegów z pracy).
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

17.30

Nabożeństwo majowe z modlitwą o urodzaje

18.00

Za + Władysławę Drąg, Józefę Jankowską i siostrę Stanisławę.

Czwartek
13.05.2021
Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej
  8.00

Za + męża i ojca Zygmunta Kleszczewskiego, ++ rodziców obu stron Annę, Stanisława, Genowefę i Edwarda.

18.00

Za + Dawida Oleksego, ojca Tadeusza, brata Zdzisława, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

19.00

Nabożeństwo fatimskie

Piątek
14.05.2021
Święto świętego Macieja Apostoła
  8.00

Za + Irenę Przyłucką.

17.30

Nabożeństwo majowe z modlitwą do Miłosiedzia Bożego

18.00

Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Józefa za + Józefa Lippę.

Sobota
15.05.2021
Dzień powszedni
  8.00

Za + Zofię Pawlak.

8.30

Modlitwa różańcowa

17.00

Okazja do sakramentu pokuty

17.30

Nabożeństwo majowe

18.00

1. Za żyjących i ++ z Róży Różańcowej zelatorki Reginy Gil.
2. Do Op. Bożej w int. dzieci Ali, Antoniego, Franciszka oraz w int. rodzin Gburek i Cieślik z prośbą o bł. Boże.

Niedziela
16.05.2021
Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Odpust ku czci świętego Macieja Apostoła
  8.00

Za ++ rodziców Zofię i Stanisława Pilińskich, brata Ryszarda, Adama, oraz ++ z pokrewieństwa.

11.00

SUMA ODPUSTOWA w int. Parafian, Dobrodziejów i Budowniczych kościoła.

17.30

Nabożeństwo majowe

18.00

1. Za ++ Jadwigę i Eryka Wilczek (od Haliny Podsiadło).
2. Za ++ teściów Stefanię i Michała Szybko ich synów Wacława, Aeksandra i córkę Aldonę.