Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

Dekret o odpustach zupełnych na Rok Wiary w diecezji gliwickiej

W nawiązaniu do dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 5 października 2012 r. o odpustach na Rok Wiary, trwający od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r., w sprawie możliwości uzyskania odpustu zupełnego na terenie diecezji gliwickiej w tymże Roku Wiary, postanawiam co następuje.

Wierni odpowiednio usposobieni, a więc w duchu prawdziwej skruchy za własne grzechy, wzbudziwszy wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od każdego grzechu, także powszedniego, po sakramentalnej spowiedzi, przyjęciu Komunii świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny (dla siebie lub ofiarować go za zmarłych na sposób wstawiennictwa) w następujących okolicznościach i miejscach:

1. Za każdym razem, gdy będą uczestniczyć w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II lub artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

2. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do wskazanych poniżej miejsc świętych i wezmą udział w nabożeństwie, będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz" i „Wyznaniem Wiary", wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.
Jako miejsca œwięte w diecezji gliwickiej, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

· Katedra św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

· Bazylika Matki Bożej Pokornej w Rudach

· Sanktuarium pw. Wniebowzięcia NMP w Lubecku

· Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

· Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu

· Kościół pw. św. Anny w Zabrzu

· Kościół pw. św. Mikołaja w Lublińcu

· Kościół pw. św. Mikołaja w Pyskowicach

· Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie

· Kościół pw. św. Katarzyny w Toszku.

Aby umożliwić wiernym skorzystanie z możliwości zyskania odpustu zupełnego w/w kościoły powinny być otwarte w dogodnych dla wiernych godzinach. Warto z tego powodu na czas trwania Roku Wiary organizować w nich częstsze adoracje (nawet całodzienne) Najświętszego Sakramentu oraz codzienne sprawowanie sakramentu pokuty w wyraźnie wyznaczonych godzinach, podanych do wiadomości wiernych. Jednocześnie przypominam, że wspomniany dekret Penitencjarii Apostolskiej postanawia, że wierni mogą uzyskać odpust zupełny za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do której z bazylik papieskich czy katakumb chrześcijańskich.

3. Za każdym razem, gdy w dniach wskazanych poniżej zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, dodając odmówienie „Wyznania Wiary. Jako dni, w których we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji gliwickiej można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

· 8 grudnia 2012 r. – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

· 13 stycznia 2013 r. – święto Chrztu Pańskiego

· 29 czerwca 2013 r. – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

· 14 września 2013 r. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego

· 15 listopada 2013 r. – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, zakończenie Roku Wiary

4. Jeden raz, w dniu dowolnie wybranym przez każdego wiernego, w którym nawiedzi chrzcielnicę lub - gdy jej nie ma - miejsce własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia chrzcielne.

5. Ponadto postanawiam, że w dniu zakończenia Roku Wiary 24 listopada 2013 r., w kościele katedralnym w Gliwicach, udzielę błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

6. Odpust zupełny mogą także uzyskać wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), jeżeli będą się jednoczyć duchowo podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy szpitalnej lub innej) „Ojcze nasz" i Wyznanie Wiary" oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy życia.

7. Udzielam jednocześnie wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty w świątyniach wyznaczonych w punkcie 2 uprawnienia do rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym z cenzury latae sententiae nie zdeklarowanej i nie zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej (związanej z przestępstwem przerwania ciąży – aborcji – por. kan. 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Ks. Krzysztof Domoracki
Kanclerz Kurii
Gliwice, dnia 12 listopada 2012 r.

W ubiegłym tygodniu przypadła 10 rocznica tragicznej śmierci naszego parafianina - księdza Piotra Szkobla, który swą posługę duszpasterską pełnił w parafii w Czechach. Z tej okazji 31 października o godzinie 10.00 sparwowana byłą Msza swieta, której przewodniczył ksiądz Marek Donerstak - obecny proboszcz parafii w Czechach, w której posługiwał przed laty ksiądz Piotr. We Mszy świętej uczestniczyli również tamtejsi parafianie, którzy specjalnie przyjechali, by wspólnie pomodlić się za księdza Szkobla przy jego grobie, złożyć wiazankę i uczestniczyć we Mszy świętej. Po Mszy - spotkaliśmy się w domu katechetycznym na krótkiej rozmowie i małym poczęstunku. Dziękujemy im serdecznie za pamięć i ich obecność.

Niedziela - 7 października jest bogatym w wydarzenia dniem w naszej parafii. Z racji wcześniejszego wspomnienia św. Franciszka, który szczególnie ukochał wszystkie stworzenia Boże i nazywał je naszymi "mniejszymi braćmi i siostrami" zapraszamy wszystkich właścicieli zwierząt, by wraz z nimi przyszli o 15.00 na plac kościelny, gdzie będzie miało miejsce specjalne błogosławieństwo zwierząt i ich opiekunów.
Natomiast na godzinę 16.00 tego samego dnia zapraszamy do kościoła na sakralny koncert Filharmonii Zabrzeńskiej p.t. "Jestem bo jesteś..." zorganizowany przez Radę Dzielnicy Maciejów.

Serdecznie zapraszamy na te wydarzenia również osoby spoza parafii!

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00