Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

14 grudnia, jak każdego roku, gościliśmy w naszej parafii księdza biskupa Gerarda Kusza, który sprawował Mszę świętą w intencji wszystkich ludzi dobrej woli i otwartych serc, którzy swój czas i siły poświęcają na pracę z dziećmi w zabrzańskich świetlicach środowiskowych. Po Mszy świętej roratniej dzieci w kościele przedstawiły Jasełka. Po przedstawieniu ksiądz biskup, księża z naszej parafii, przedstawiciele władz miasta i Rady Dzielnicy oraz wszyscy zaproszeni goście - osoby, dzięki którym praca świetlic środowiskowych w ogóle jest możliwa spotkali się na wspólnym kolędowaniu i łamaniu się opłatkiem z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia. Serdeczne Bóg zapłać Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, a szczególnie panu Pawłowi Stempskiemu za podjęcie się trudu zorganizowania tak miłego spotkania. W naszej galerii - dostępne są zdjęcia.

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, refleksji oraz planów na Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach wiele radosnych chwil, zadowolenia oraz błogosławieństwa Bożego - tymi słowami i życzeniami powitał naszą grupę ksiądz proboszcz Rudolf Wilczek.

"Jest taka noc wieczorną gwiazdą naznaczona,
siankiem pod białym obrusem i potrawami dwunastoma.
Jest taka noc, pełna tajemnic, miłością jednocząca.
małym opłatkiem silniejsza od splecionych rąk tysiąca."

Tymi życzeniami rozpoczęliśmy 13 grudnia w kościele nabożeństwo do świętej Rity - naszej patronki. Po nim odbyło się spotkanie opłatkowe członków grupy pod przewodnictwem księdza proboszcza. Nasza grupa rozśpiewana na całego sięgnęła do starych kolęd. W tej niezwykłej atmosferze wielu z nas wróciło pamięcią do czasów dzieciństwa. Poczuliśmy prawdziwą atmosferę świąt...

Dekret o odpustach zupełnych na Rok Wiary w diecezji gliwickiej

W nawiązaniu do dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 5 października 2012 r. o odpustach na Rok Wiary, trwający od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r., w sprawie możliwości uzyskania odpustu zupełnego na terenie diecezji gliwickiej w tymże Roku Wiary, postanawiam co następuje.

Wierni odpowiednio usposobieni, a więc w duchu prawdziwej skruchy za własne grzechy, wzbudziwszy wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od każdego grzechu, także powszedniego, po sakramentalnej spowiedzi, przyjęciu Komunii świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny (dla siebie lub ofiarować go za zmarłych na sposób wstawiennictwa) w następujących okolicznościach i miejscach:

1. Za każdym razem, gdy będą uczestniczyć w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II lub artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

2. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do wskazanych poniżej miejsc świętych i wezmą udział w nabożeństwie, będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz" i „Wyznaniem Wiary", wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.
Jako miejsca œwięte w diecezji gliwickiej, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

· Katedra św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

· Bazylika Matki Bożej Pokornej w Rudach

· Sanktuarium pw. Wniebowzięcia NMP w Lubecku

· Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

· Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu

· Kościół pw. św. Anny w Zabrzu

· Kościół pw. św. Mikołaja w Lublińcu

· Kościół pw. św. Mikołaja w Pyskowicach

· Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie

· Kościół pw. św. Katarzyny w Toszku.

Aby umożliwić wiernym skorzystanie z możliwości zyskania odpustu zupełnego w/w kościoły powinny być otwarte w dogodnych dla wiernych godzinach. Warto z tego powodu na czas trwania Roku Wiary organizować w nich częstsze adoracje (nawet całodzienne) Najświętszego Sakramentu oraz codzienne sprawowanie sakramentu pokuty w wyraźnie wyznaczonych godzinach, podanych do wiadomości wiernych. Jednocześnie przypominam, że wspomniany dekret Penitencjarii Apostolskiej postanawia, że wierni mogą uzyskać odpust zupełny za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do której z bazylik papieskich czy katakumb chrześcijańskich.

3. Za każdym razem, gdy w dniach wskazanych poniżej zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, dodając odmówienie „Wyznania Wiary. Jako dni, w których we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji gliwickiej można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

· 8 grudnia 2012 r. – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

· 13 stycznia 2013 r. – święto Chrztu Pańskiego

· 29 czerwca 2013 r. – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

· 14 września 2013 r. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego

· 15 listopada 2013 r. – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, zakończenie Roku Wiary

4. Jeden raz, w dniu dowolnie wybranym przez każdego wiernego, w którym nawiedzi chrzcielnicę lub - gdy jej nie ma - miejsce własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia chrzcielne.

5. Ponadto postanawiam, że w dniu zakończenia Roku Wiary 24 listopada 2013 r., w kościele katedralnym w Gliwicach, udzielę błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

6. Odpust zupełny mogą także uzyskać wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), jeżeli będą się jednoczyć duchowo podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy szpitalnej lub innej) „Ojcze nasz" i Wyznanie Wiary" oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy życia.

7. Udzielam jednocześnie wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty w świątyniach wyznaczonych w punkcie 2 uprawnienia do rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym z cenzury latae sententiae nie zdeklarowanej i nie zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej (związanej z przestępstwem przerwania ciąży – aborcji – por. kan. 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Ks. Krzysztof Domoracki
Kanclerz Kurii
Gliwice, dnia 12 listopada 2012 r.

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00