Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

Po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przez osiem dni ma miejsce oktawa Bożego Ciała, w czasie której Pan Jezus odbiera w procesjach parafialnych wyrazy naszego hołdu, dziękczynienia, przebłagania i prośby. Te dni są uznawane za czas szczególnej łaski. Koniec oktawy wieńczy poświęcenie wianków przygotowywanych z ziół leczniczych i pierwszych kwiatów - symbol ludzkiej pracy i Bożych darów. Nie zmarnujmy pięknego czasu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Starajmy się uczestniczyć we Mszach świętych wieczornych (o godz. 18.00) z modlitwą do Najświętszego Serca Pana Jezusa i z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Przyprowadźmy dzieci, zachęćmy młodzież, a przede wszystkim starajmy się uświadomić sobie i swoim najbliższym, że ten Pokarm ofiarowany nam przez Boga ma doniosłe skutki, bo nie kończy się na samym ziemskim życiu, ale daje dużo więcej, daje nam wiecznośc...

 

Z dniem 30 maja zostają zniesione limity wiernych przebywających w kościele. Pozostaje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub częścią odzieży, należy przestrzegać zasad higieny, dezynfekować ręce oraz, zajmując miejsce siedzące lub stojące - zachować stosowny dystans.

Zachęcam do liczniejszego udziału w niedzielnej Mszy świętej!

Z dniem 7 czerwca br., odwołana zostaje dyspnsa zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz aktualnie przebywających na jej terytorium z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

 

Dekret biskupa gliwickiego w sprawie uczestnictwa we Mszach św., nabożeństwach i zgromadzeniach oraz w sprawie dyspensy.

Każdego dnia w naszym kościele od godz. 15.00 do 17.30 jest czas na adorację Najświętszego Sakramentu i na osobistą modlitwę szczególnie w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. W kościele może zgromadzić się maksymalnie 60 osób w wyznaczonych miejscach. Przychodząc do kościoła dbajmy jednak o bezpieczeństwo nas wszystkich. Przestrzegajmy bezwzględnie zasad higieny, nie zbliżajmy się jeden do drugiego, nie gromadźmy się w większej grupie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przychodzą adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i polecać Mu wszystkich dotkniętych skutkami epidemii, wszystkich zalęknionych, zagubionych.

Po adoracji - o 17.30 zapraszam na nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00