Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

mbMaj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne "majówki" - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce "Maj duchowy", która była odpowiedzią na Reformację. W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych można wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów. Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich włoskich biskupów. Po mimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je również w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra - Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. "majówki" odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku. Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo Polski".

 

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,18483,nabozenstwa-majowe-znaczenie-i-tradycja.html

dpDzisiejszy świat bardzo potrzebuje świętych kapłanów i osób konsekrowanych - prawdziwych "dobrych pasterzy"! Ta potrzeba towarzyszy ludziom od zawsze, ale dzisiaj jest szczególnie silna. Tak wiele pokus czyha na nas, tak często wartości duchowe są wyśmiewane i niemodne. Potrzebujemy prawdziwych przewodników, wskazujących nam jak żyć, jak opierać się trendom "nowoczesności bez Boga", w czym i gdzie szukać oparcia. Pokusy atakują również owych przewodników duchowych. Dlatego tak bardzo potrzeba naszej modlitwy, by Bóg powołał do duchowej posługi nowych świętych kapłanów i osoby konsekrowane, a tych, którzy już pracują w "winnicy Pańskiej" uchronił od pokus i zachował w świętości.

Tak łatwo przychodzi nam nieraz krytykować osoby duchowne, a zapominamy, że oni przecież wychodzą z naszych rodzin. Młodzi mężczyźni czy kobiety decydujące się na poświęcenie życia Bogu jeszcze tak niedawno byli uczniami średniej szkoły, żyli  we własnych rodzinach, spędzali czas wśród swoich przyjaciół. Wszystko, czym nauczyli się wtedy żyć przeniosą do swojej posługi Bogu. Pamiętajmy o tym wychowując dzieci, budując w ich sercach właściwą hierarchię wartości. Wszak tacy będą przyszli kapłani jakie są nasze rodziny...

Szczególnie w tym tygodniu otaczajmy modlitwą młodych, którzy chcą pójść za głosem Boga oraz tych, którzy już kroczą tą drogą, by zawsze byli czyści i święci, i aby nigdy sobą nie przesłaniali Boga, lecz prowadzali do Niego.

 

 

Modlitwa świętego Jana Pawła II o dobre i święte powołania

 

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli “tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Koronawirus

Ze względu na fatalną sytuację pandemiczną możemy się gromadzić w kościele w mocno ograniczonej liczbie osób – mogą to nadal być 42 osoby, ale 36 osób w kościele (18 ławek po 2 osoby) plus ewentualie 6 osób na chórze i pod chórem. Wszystkie obecne osoby muszą pozostawać w stosownych odległościach (wyłącznie z brzegu ławki!). Każda osoba musi zakrywać usta i nos przez cały czas bycia w kościele. Wchodząc i wychodzac należy dezynfekować ręce. Nie możemy pozwolić, by w kościele przebywało więcej osób niż 42. Obecnie jest wielu zakażonych Covid-19 również w naszej dzielnicy. Osoby szczególnie narażone na zakażenie: starsze, schorowane proszę by uczestniczyły we Mszy świętej czy obrzędach Triduum Paschalnego za pośrednictwem internetu lub telewizji. Również z naszego kościoła będziemy transmitować obrzędy Triduum Paschalnego i Msze święte świąteczne.

Bardzo proszę przestrzegać wszystkich obostrzeń, abyśmy nie musieli zamykać kościołów!

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00