Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

 

Czcigodny Księże Proboszczu!

 

Ukochani Bracia i Siostry!

 

Z woli Boga, który bogaty jest w Miłosierdzie, już w przyszłą niedzielę rozpoczniemy w Waszej parafialnej wspólnie czas Misji świętych. Przeżycia ostatniego czasu, zwłaszcza te związane z szerzącą się pandemią uświadomiły nam jak kruche jest życie człowieka, tak bardzo podobne do trawy która rankiem wydaje się być zielona i kwitnąca, a wieczorem więdnie i usycha. Ta prawda uświadamia nam, iż to co w człowieku ziemskie i cielesne jest z zasady słabe, nietrwałe i podlegające zniszczeniu. Jest jeszcze jednak druga prawda wlewająca w nasze serca nadzieję, to prawda o Chrystusie, który umarł i Zmartwychwstał, a my złączeni z Nim przez dar wiary i chrztu świętego nosimy w sobie zalążek życia wiecznego i nieśmiertelności.

 

Bracia i Siostry

 

Misje święte, które rozpoczniemy już w nadchodzącą niedzielę, to czas szczególnego działania Ducha Świętego, to spotkanie z żywym Chrystusem, to doświadczenie Jego ogromnej Miłości. Tak! On chce być dla ciebie i Twoich bliskich Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieło Misji Świętych nie dokonuje się tylko poprzez wysłuchanie misyjnych nauk ale przede wszystkim dokonuje się w otwartym i pełnym ufności sercu człowieczym, które Pan pragnie napełnić sobą i rozpalić ogniem swojej Miłości. Dlatego zwracam się do Was wszystkich z ogromną prośbą, abyście zechcieli otworzyć przed Panem Wasze serca i złożyli jako pierwszy dar swój czas. Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński napisał kiedyś: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, ja mówię inaczej, że czas to miłość, bo pieniądz jest znikomy, a miłość trwa". Ofiarujcie Jezusowi czas Waszych pustych naczyń, a On napełni je swoją łaską i miłością. Przez drogę Misji świętych poprowadzi nas Apostołka Bożego Miłosierdzia św. Siostra Faustyna, której przybycia w darze świętych Relikwii wszyscy oczekujecie. Ona zaś poprowadzi was do Jezusa Miłosiernego, któremu pragniecie oddać swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Drugim darem misyjnym o który Was gorąco proszę niech będzie ufna, żarliwa i wytrwała modlitwa w intencji Was samych, ale przede wszystkim w intencji tych, których serce przestało już bić dla Boga. Począwszy od dzisiejszej niedzieli po każdej Mszy Świętej wespół z Waszym duszpasterzem odmawiać będziecie modlitwę misyjną, zaś o godzinie 21.00 każdego dnia na dźwięk dzwonów zgromadzicie się w Waszych rodzinach na modlitwie Apelu Jasnogórskiego połączonym z jedną tajemnicą różańca świętego. Niech Wasze domy i mieszkania napełnią się wonią modlitwy i światłem Pana, który ma moc przemienić życie nasze oraz życie naszych braci i sióstr. Już dziś w rodzinnych wspólnotach przygotujcie miejsce modlitwy, szczególny namiot spotkania z Panem. Bardzo ważnym miejscem każdej rodziny jest stół przy którym dzielicie się nie tylko chlebem, ale i miłością. Niech na czas misji stanie się on szczególnym Ołtarzem Waszego Domowego Kościoła. Połóżcie na nim krzyż, księgę Pisma Świętego, która jest Tabernakulum Bożego Słowa, misyjną świecę oraz poświęconą wodę. Niech ten szczególny domowy Ołtarz stanie się w tych dniach miejscem Waszego spotkania z Bogiem, z Jezusem, który przychodzi jak niegdyś do Zacheusza po to by zbawienie stało się udziałem Waszego domu.

Wiem, z całą pewnością, że żyją wśród Was i tacy którzy uważają, że Bóg nie jest im już do niczego potrzebny. Może to ktoś z Waszych bliskich, z rodziny, może sąsiad, a może znajomy. Wielu z nich to ludzie zagubieni, doświadczeni przez życie, poranieni, a może chorzy i samotni. Proszę was nie zostawiajcie ich samych sobie, błagajcie Ducha Świętego by wlał w ich serca pragnienie Boga i rozpalił tą miłością, która potrafi obudzić nawet najbardziej twarde ludzkie serce. Przede wszystkim jednak módlmy się o misyjne łaski dla nas samych i naszych rodzin, módlmy się za żyjących w stanie grzechu, za tych którym zagraża utrata Zbawienia. W ich intencji ofiarujmy swoje krzyże i cierpienia.

Do wszystkich zatem bez wyjątku kierują serdeczne zaproszenie, już dziś przytulam Was do pełnego Miłosiernej Miłości Serca Jezusa. Niech On Was strzeże, broni i prowadzi, aż do spełnienia Waszego życia, kiedy zobaczycie Go sami twarzą w twarz, takim jakim On naprawdę Jest.

 

Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Ks. Janusz Iwańczuk

serceKult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690).

 

27 grudnia 1673 roku Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię – umiłowanej uczennicy mojego Serca.

 

Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.

 

W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce. Pan Jezus zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu, zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc – przed pierwszym piątkiem miesiąca – odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. Godzina święta) oraz, aby Komunia święta, w pierwsze piątki miesiąca, była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.

 

Wreszcie w piątek, po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia.

 

Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a także święto dla niektórych diecezji i zakonów, był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 – a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tego papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX, w roku 1856, rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół, a papież Leon XIII, 31 grudnia 1899 roku, oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

 

/Źródło: parafiaklwow.pl/miesiac-czerwiec-poswiecony-jest-czci-najswietszego-serca-pana-jezusa/

 

W niedzielę 16 maja podczas sumy odpustowej celebrowanej o godzinie 11.00 Ksiądz Biskup Andrzej Czaja - Ordynariusz Diecezji Opolskiej dokonał konsekracji naszego nowego ołtarza.

Uroczystość transmitowana była za pośrednictwem internetu.

 

Relacja w "Gościu Niedzielnym"

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknego i doniosłego przeżycia naszej uroczystości odpustowej i wielkiego wydarzenia, jakim była konsekracja naszego ołtarza. Oprawa tego wydarzenia była bardzo podniosła i bogata, co pozwoliło naprawdę głęboko przeżyć tak ważne wydarzenie – prawdopodobnie jedyny raz w życiu! Bardzo dziękuję całej służbie liturgicznej: księdzu biskupowi Andrzejowi, kapłanom celebrującym Mszę świętą, diakonowi, klerykom, szafarzom, lektorom, ministrantom, dzieciom Maryi, organiście, psałterzystce, orkiestrze, wszystkim, którzy pełnili funkcje przy ozdabianiu ołtarza obrusami, kwiatami, świecami. Dziękuję Pani za ofiarowanie nowych obrusów na konsekrowany ołtarz. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć osobisty udział w tak podniosłym wydarzeniu.

konsekracja 

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00