Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

 

Z dniem 30 maja zostają zniesione limity wiernych przebywających w kościele. Pozostaje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub częścią odzieży, należy przestrzegać zasad higieny, dezynfekować ręce oraz, zajmując miejsce siedzące lub stojące - zachować stosowny dystans.

Zachęcam do liczniejszego udziału w niedzielnej Mszy świętej!

Z dniem 7 czerwca br., odwołana zostaje dyspnsa zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz aktualnie przebywających na jej terytorium z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

 

Dekret biskupa gliwickiego w sprawie uczestnictwa we Mszach św., nabożeństwach i zgromadzeniach oraz w sprawie dyspensy.

Każdego dnia w naszym kościele od godz. 15.00 do 17.30 jest czas na adorację Najświętszego Sakramentu i na osobistą modlitwę szczególnie w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. W kościele może zgromadzić się maksymalnie 60 osób w wyznaczonych miejscach. Przychodząc do kościoła dbajmy jednak o bezpieczeństwo nas wszystkich. Przestrzegajmy bezwzględnie zasad higieny, nie zbliżajmy się jeden do drugiego, nie gromadźmy się w większej grupie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przychodzą adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i polecać Mu wszystkich dotkniętych skutkami epidemii, wszystkich zalęknionych, zagubionych.

Po adoracji - o 17.30 zapraszam na nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny

wpW środę  - 26 lutego 2020 roku rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post. Wielu wiernych uczestniczy tego dnia we Mszy świętej. Pamiętać jednak należy, że środa popielcowa to nie jest święto, podczas którego jesteśmy zobowiązani uczestniczyć w Eucharystii. Udział we Mszy świętej tego dnia oznacza świadome rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu, który ma być czasem nawrócenia, zmiany naszego życia, czasem powrotu do Boga. Posypanie głowy popiołem to tylko znak, że pragniemy czas Wielkiego Postu przeżyć z Chrystusem, który przez modlitwę i post przygotowuje się do śmierci dla nas i dla naszego zbawienia. Wielki Post jest dla wierzących dobrą okazją do głębokiej rewizji swojego życia. Wielkopostna liturgia pomaga nam w przygotowaniu się do przeżywania radosnej tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Stawia nam przed oczy trudną i bolesną drogę, którą szedł Chrystus, by przynieść światu zbawienie. Przypomina też, że przez sakrament chrztu św. również i my pragniemy podążać nią w ślad za Synem Bożym.
Zaplanujmy już teraz udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa (piątek - godz. 17.30, dla dzieci o 17.00) niech będzie dla nas przyglądaniem się naszemu osobistemu życiu przez pryzmat osób i wydarzeń, które odnotowane są w poszczególnych jej stacjach. Gorzkie żale (niedziela - godzina 17.00) to nabożeństwo typowo polskie. Rozważanie Męki Pańskiej ma nam uświadomić wielką miłość Pana Jezusa do każdego z nas i fakt, iż na naszej drodze krzyżowej nie jesteśmy sami. On jest zawsze z nami, nawet jeśli nasze życie tak bardzo różni się od Jego życia i przykładu, jaki nam daje.
W tym roku nie będziemy przeżywać Wielkopostnych Rekolekcji, zamiast nich - w maju przeżywać będziemy Misje Święte.
W czasie nawrócenia, zmiany życia na lepsze nie sposób zapomnieć o sakramencie pokuty. Większość wiernych korzysta z sakramentu pojednania pod koniec Wielkiego Postu. Dobrze, że tak jest, ale warto również rozpocząć ten święty czas od pojednania z Bogiem i ludźmi, by mając czyste serce lepiej być przygotowanym na przyjęcie łaski Bożej, bez której nawet największy nasz wysiłek może okazać się daremny. Szczególną pomocą w ćwiczeniach wielkopostnych jest udział we Mszy św. To właśnie w Eucharystii Chrystus Pan zastawia dla każdego z nas podwójny stół: słowa i pokarmu na nieśmiertelność.
Korzystajmy z każdej możliwości, by owocnie przeżyć tegoroczny Wielki Post.


/za: https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,572,po-co-nam-wielki-post.html/

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00