Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

jozef

 

 

Kościół jubileuszowy świętego Józefa w Zabrzu i duszpasterze serdecznie zapraszają wiernych i kapłanów zabrzańskich parafii na codzienną (poniedziałek-sobota) adorację Najświętszego Sakramentu w godzinach 16.00 – 18.00. W jubileuszowym kościele okazja do spowiedzi świętej w stałym konfesjonale według ustalonego porządku (15.02 – 26.03,12.04 – 25.06, 30.08 – 08.12) w godzinach 11.00 – 12.00, 16.00 – 18.00. Parafie mogą organizować pielgrzymki do kościoła św. Józefa w środy na eucharystię z kazaniem i litanią ku czci św. Józefa o godz. 18.00 (z możliwością dołączenia intencji do Mszy św. zbiorowej).

Misje Święte 20.06 – 27.06.2021

 

Niedziela 20.06 - Miłosierdzie Boże - ostatnia deska ratunku

 

 • 8.00 Msza św. z nauką misyjną
 • 10.30 Msza św. z nauką misyjną
 • 15.00 Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia
 • 18.00 Msza św. z nauką misyjną
 • 21.00 Apel Jasnogórski z modlitwą wieczorną w rodzinach (pokutny dzwon misyjny)

 

Poniedziałek 21.06 – Miłosierdzie Boże w tajemnicy świętych obcowania

 

 •   8.00 Msza św. z nauką misyjną – Nabożeństwo za wszystkich wiernych zmarłych
 • 15.00 Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia
 • 18.00 Msza św. z nauką misyjną – Nabożeństwo za wszystkich wiernych zmarłych z procesją na cmentarz
 • 21.00 Apel Jasnogórski z modlitwą wieczorną w rodzinach (pokutny dzwon misyjny)

 

Wtorek 22.06 – Miłosierdzie Boże w Sakramencie Pojednania

 

 •   8.00 Msza św. z nauką misyjną – namaszczenie balsamem miłosierdzia – przekazanie iskry Miłosierdzia (przynosimy znicze)
 • 15.00 Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia
 • 18.00 Msza św. z nauką misyjną – namaszczenie balsamem miłosierdzia – przekazanie iskry Miłosierdzia (przynosimy znicze) - nabożeństwo ku czci św. Rity
 • 21.00 Apel Jasnogórski z modlitwą wieczorną w rodzinach (pokutny dzwon misyjny)

 

Środa 23.06 – Miłosierdzie Boże w tajemnicy Eucharystii

 

 •   8.00 Msza św. z nauką misyjną – nabożeństwo Eucharystyczne z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
 • 15.00 Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia 1600 Uroczystość udzielania Sakramentu Bierzmowania
 • 18.00 Msza św. z nauką misyjną – nabożeństwo Eucharystyczne z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
 • 21.00 Apel Jasnogórski z modlitwą wieczorną w rodzinach (pokutny dzwon misyjny)

 

Czwartek 24.06 – Miłosierdzie Boże w tajemnicy kapłaństwa

 

 •   7.00 - 8.00 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
 •   8.00 Msza św. z nauką misyjną – nabożeństwo w intencji kapłanów oraz o powołania
 • 15.00 Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia
 • 17.00 - 1800 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
 • 18.00 Msza św. z nauką misyjną– nabożeństwo w intencji kapłanów oraz o powołania
 • 21.00 Apel Jasnogórski z modlitwą wieczorną w rodzinach (pokutny dzwon misyjny)

 

Piątek 25.06 – Miłosierdzie Boże w tajemnicy krzyża

 

 •   7.00 - 8.00 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
 •   8.00 Msza św. z nauką misyjną – nabożeństwo przebłagalne (przynosimy ze sobą krzyże)
 • 15.00 Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia 1700 - 1800 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
 • 18.00 Msza św. z nauką misyjną – nabożeństwo przebłagalne z poświęceniem nowego krzyża misyjnego (przynosimy ze sobą krzyże)
 • 21.00 Apel Jasnogórski z modlitwą wieczorną w rodzinach (pokutny dzwon misyjny)

 

Sobota 26.06 – Miłosierdzie Boże w tajemnicy małżeństwa i rodziny

 

 •   7.00 - 8.00 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
 •   8.00 Msza św. z nauką misyjną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz nabożeństwo w int. rodzin
 • 15.00 Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia 1700 - 1800 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
 • 18.00 Msza św. z nauką misyjną - odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz nabożeństwo w int. rodzin
 • 21.00 Apel Jasnogórski z modlitwą wieczorną w rodzinach (pokutny dzwon misyjny)

 

Niedziela 27.06 – Nadchodzi wiosna Kościoła - Jezu Ufam Tobie

 

 •   8.00 Msza św. z nauką misyjną i zawierzeniem Bożemu Miłosierdziu
 • 10.30 Msza św. z nauką misyjną – uroczyste wprowadzenie relikwii św. siostry Faustyny – Papieski akt zawierzenia świata i naszej parafii Bożemu Miłosierdziu
 • 15.00 Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia
 • 18.00 Msza św. z nauką misyjną i zawierzeniem Bożemu Miłosierdziu
 • 21.00 Apel Jasnogórski z modlitwą wieczorną w rodzinach (pokutny dzwon misyjny)

 

Jezu Chryste – Boże bogaty w Miłosierdzie.

W głębokiej pokorze upadamy przed Tobą
i pokornie Cię prosimy o dar Twojego błogosławieństwa na czas Misji świętych.

Spojrzyj na tych, którzy odeszli od Ciebie, ukaż im piękno życia w przyjaźni z Tobą.

Wzmocnij nasze siły darem swojej łaski,
abyśmy jako rodzina parafialna mogli wzrastać w Twojej miłości.

 

Jezu Ufam Tobie!

Maryjo Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

 

Czcigodny Księże Proboszczu!

 

Ukochani Bracia i Siostry!

 

Z woli Boga, który bogaty jest w Miłosierdzie, już w przyszłą niedzielę rozpoczniemy w Waszej parafialnej wspólnie czas Misji świętych. Przeżycia ostatniego czasu, zwłaszcza te związane z szerzącą się pandemią uświadomiły nam jak kruche jest życie człowieka, tak bardzo podobne do trawy która rankiem wydaje się być zielona i kwitnąca, a wieczorem więdnie i usycha. Ta prawda uświadamia nam, iż to co w człowieku ziemskie i cielesne jest z zasady słabe, nietrwałe i podlegające zniszczeniu. Jest jeszcze jednak druga prawda wlewająca w nasze serca nadzieję, to prawda o Chrystusie, który umarł i Zmartwychwstał, a my złączeni z Nim przez dar wiary i chrztu świętego nosimy w sobie zalążek życia wiecznego i nieśmiertelności.

 

Bracia i Siostry

 

Misje święte, które rozpoczniemy już w nadchodzącą niedzielę, to czas szczególnego działania Ducha Świętego, to spotkanie z żywym Chrystusem, to doświadczenie Jego ogromnej Miłości. Tak! On chce być dla ciebie i Twoich bliskich Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieło Misji Świętych nie dokonuje się tylko poprzez wysłuchanie misyjnych nauk ale przede wszystkim dokonuje się w otwartym i pełnym ufności sercu człowieczym, które Pan pragnie napełnić sobą i rozpalić ogniem swojej Miłości. Dlatego zwracam się do Was wszystkich z ogromną prośbą, abyście zechcieli otworzyć przed Panem Wasze serca i złożyli jako pierwszy dar swój czas. Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński napisał kiedyś: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, ja mówię inaczej, że czas to miłość, bo pieniądz jest znikomy, a miłość trwa". Ofiarujcie Jezusowi czas Waszych pustych naczyń, a On napełni je swoją łaską i miłością. Przez drogę Misji świętych poprowadzi nas Apostołka Bożego Miłosierdzia św. Siostra Faustyna, której przybycia w darze świętych Relikwii wszyscy oczekujecie. Ona zaś poprowadzi was do Jezusa Miłosiernego, któremu pragniecie oddać swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Drugim darem misyjnym o który Was gorąco proszę niech będzie ufna, żarliwa i wytrwała modlitwa w intencji Was samych, ale przede wszystkim w intencji tych, których serce przestało już bić dla Boga. Począwszy od dzisiejszej niedzieli po każdej Mszy Świętej wespół z Waszym duszpasterzem odmawiać będziecie modlitwę misyjną, zaś o godzinie 21.00 każdego dnia na dźwięk dzwonów zgromadzicie się w Waszych rodzinach na modlitwie Apelu Jasnogórskiego połączonym z jedną tajemnicą różańca świętego. Niech Wasze domy i mieszkania napełnią się wonią modlitwy i światłem Pana, który ma moc przemienić życie nasze oraz życie naszych braci i sióstr. Już dziś w rodzinnych wspólnotach przygotujcie miejsce modlitwy, szczególny namiot spotkania z Panem. Bardzo ważnym miejscem każdej rodziny jest stół przy którym dzielicie się nie tylko chlebem, ale i miłością. Niech na czas misji stanie się on szczególnym Ołtarzem Waszego Domowego Kościoła. Połóżcie na nim krzyż, księgę Pisma Świętego, która jest Tabernakulum Bożego Słowa, misyjną świecę oraz poświęconą wodę. Niech ten szczególny domowy Ołtarz stanie się w tych dniach miejscem Waszego spotkania z Bogiem, z Jezusem, który przychodzi jak niegdyś do Zacheusza po to by zbawienie stało się udziałem Waszego domu.

Wiem, z całą pewnością, że żyją wśród Was i tacy którzy uważają, że Bóg nie jest im już do niczego potrzebny. Może to ktoś z Waszych bliskich, z rodziny, może sąsiad, a może znajomy. Wielu z nich to ludzie zagubieni, doświadczeni przez życie, poranieni, a może chorzy i samotni. Proszę was nie zostawiajcie ich samych sobie, błagajcie Ducha Świętego by wlał w ich serca pragnienie Boga i rozpalił tą miłością, która potrafi obudzić nawet najbardziej twarde ludzkie serce. Przede wszystkim jednak módlmy się o misyjne łaski dla nas samych i naszych rodzin, módlmy się za żyjących w stanie grzechu, za tych którym zagraża utrata Zbawienia. W ich intencji ofiarujmy swoje krzyże i cierpienia.

Do wszystkich zatem bez wyjątku kierują serdeczne zaproszenie, już dziś przytulam Was do pełnego Miłosiernej Miłości Serca Jezusa. Niech On Was strzeże, broni i prowadzi, aż do spełnienia Waszego życia, kiedy zobaczycie Go sami twarzą w twarz, takim jakim On naprawdę Jest.

 

Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Ks. Janusz Iwańczuk

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 8.00
wtorek – 18.00
środa – 8.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 8.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00