Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

W dniach od 4 do 6 maja 2018 (piątek, sobota, niedziela) parafia nasza organizuje pielgrzymkę do Kalisza, Lichenia i Gniezna. Koszt udziału w pielgrzymce przewiduje się na 290 zł (w cenie: przejazd, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokaolacje, opieka pilota i ubezpieczenie).
Zapisy w kancelarii lub zakrystii do czwartku - 19 kwietnia. Przy zgłoszeniu udziału prosimy podać numer PESEL oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł.

Święto Miłosierdzia Kościół obchodzi w niedzielę tydzień po Wielkanocy. Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia. Wcześniej, jako pierwszy wpisał je do kalendarza liturgicznego kardynał Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej w roku 1985, a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski św. Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce… Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie.
Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto Miłosierdzia ma swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca to święto, która rozpoczyna się w Wielki Piątek. Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Jezus z tym świętem związał. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300). Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię Świętą.

 

Ks. Józef Orchowski Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie, Kraków 2015

Liturgia najbliższych dni zaprasza nas na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, przynagla nas do związania z Nim całego swojego życia, do odkrycia w Nim najgłębszej prawdy o nas samych i o naszej misji głoszenia Jego królestwa. Nie żałujmy czasu na Eucharystię, która jest ciągle tą samą paschalną Ofiarą Chrystusa.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak uroczystego przeżywania świąt. Dziękuję całej służbie liturgicznej ołtarza, dzieciom Maryi, pani organistce, pani dyrygentce, Danielowi, chórowi, szafarzom, panu kościelnemu, pani Jakubowskiej i wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu naszej świątyni na przeżywanie całego Triduum Paschalnego: dziękuję za przygotowanie Bożego grobu, za przygotowanie kwiatów i za posprzątanie Kościoła.

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00