Wydarzenia
św. Maciej - figura

Wydarzenia

W niedzielę, 27 stycznia na godzinę 17.15 bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i gości na koncert kolęd w wykonaniu Scholii Duszpasterstwa Akademickiego „Albertinum” z Gliwic .

Schola Albertinum zrodziła się z potrzeby wykonywania pięknego śpiewu podczas liturgii. Zaczęła się formować już w 2010 roku, jednak w obecnej formie schola działa od 2012 roku. W większości tworzą ją ludzie związani z Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej. Głównym powołaniem jest śpiew na niedzielnej Eucharystii, tradycyjnie sprawowanej o 20.00 w kościele p. w. św. Michała Archanioła w Gliwicach, a także w innych wydarzeniach w Duszpasterstwie, takich jak rekolekcje. Jej repertuar w większości pochodzi ze śpiewników liturgicznych "Niepojęta Trójco" oraz od twórców muzyki liturgicznej związanych z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym. Nieoficjslnie to właśnie wielki Archanioł jest jej patronem, a członkowie scholi zwykli o sobie mówić "Schola Michałowa".

Od kilku lat schola działa także poza Duszpasterstwem. Często jest zapraszana do oprawy muzycznej Mszy ślubnych lub innych wydarzeń: święceń kapłańskich i innych uroczystości kościelnych. W znaczącej mierze są to jednak wydarzenia liturgiczne - poza Mszą św. schola koncertuje rzadko.

Schola Albertinum nagrała, póki co, jedną płytę o tytule "Przywróć mi życie". Została ona zrealizowana całkowicie przy własnym nakładzie pracy, od momentu nagrania do masteringu. Tytuł płyty jest znaczący - w styczniu 2017 członkowie scholi przeżyli tragiczną śmierć ich przyjaciółki - Heleny Kmieć, która była inicjatorką powstania scholi i jedną z jej założycieli.

Zespół wziął udzial w trzech konkursach: w festiwalu Musica Vera w Toruniu (22 października 2016), w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Pasyjnych i Pokutnych w Żorach (1 kwietnia 2017 roku - I miejsce) oraz w festiwalu Pater Noster w Strzepczu (2 czerwca 2018 - I miejsce w kategorii chórów kościelnych oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu o tematyce Pater Noster).

Obecnie schora przymierza się do nagrania i wydania drugiej płyty. Scholą dyryguje Szymon Szymik - jeden z założycieli.

Dziękujemy wszystkim za wypełnienie zaproszeń na odwiedziny duszpasterskie.
Plan kolędy dostępny w menu Aktualności.

mIMG 20181104 172202Dusze przebywające w czyśćcu bardzo potrzebują naszej modlitwy. Dlaczego? Mówiąc w wielkim uproszczeniu po to, aby jak najszybciej dostąpili wiecznej radości oglądania Boga twarzą w twarz.
Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów biblijnych uzasadniających sens i potrzebę modlitwy za tych, którzy już odeszli z doczesności, jest ten odwołujący się do Starego Testamentu, do Drugiej Księgi Machabejskiej. To z niej wywodzi się często przytaczany cytat, zgodnie z którym modlić się za zmarłych, to „myśl święta i pobożna”. Do Drugiej Księgi Machabejskiej odsyła Katechizm Kościoła katolickiego, przypominając, że Kościół „od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga”. Kościół w trosce o zmarłych zaleca nie tylko modlitwę, ale także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne podejmowane w ich intencji.
Żyjący na przełomie czwartego i piątego stulecia św. Jan Chryzostom zachęcał: „Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy”. Kilka lat młodszy od niego św. Augustyn stwierdził natomiast: „Nie można zaprzeczyć, że dusze zmarłych doznają ulgi dzięki pobożności swoich żyjących bliskich, gdy za nich składa się ofiarę Pośrednika albo gdy się w kościele daje jałmużny”. Zapewniał też, że to, co za zmarłych ma zwyczaj czynić Kościół, nie jest sprzeczne z zapowiedzią zawartą przez św. Pawła w Liście do Rzymian, że wszyscy staniemy przed trybunałem Boga i każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.
/źródło: https://pl.aleteia.org/
Jednym z uczynków miłosierdzia co do duszy jest modlić się za żywych i umarłych, więc ofiarujmy ten dar naszym bliskim zmarłym i pamiętajmy, że kiedyś nasze dusze będą czekały na dar czyjejś modlitwy…

Różaniec z wypominkami za zmarłych odmawiany jest codziennie do 8 listopada włącznie o godz. 17.30.

 

ws2

Msze Święte

Dni powszednie
poniedziałek – 7.00
wtorek – 18.00
środa – 7.00
czwartek – 18.00
piątek – 18.00
sobota – 7.00, 18.00

Msza szkolna
Pierwszy piątek miesiąca – 17.00

Niedziele i święta
8:00, 10:30, 18:00